4

ชุมชนบ้านน้ำม้า

จ.เชียงราย

5

บ้านถวาย

จ.เชียงใหม่

6

ชุมชนออนใต้

จ.เชียงใหม่

10

บ้านวังส้มซ่า

จ.พิษณุุโลก

11

ชุมชนคนนาป่า

จ.เพชรบูรณ์

12

บ้านแพมบก

จ.แม่ฮ่องสอน

29

ชุมชนบางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา

31

หนองรี

จ.ชลบุรี

35

บ้านวังหอน

จ.นครศรีธรรมราช

37

เกาะยาวใหญ่

จ.พังงา