ประกาศรายชื่อชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ Digital Talents Village 2021

1 ท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ จ.เชียงราย
2 บ้านโป่งเทวี จ.เชียงราย
3 ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย
4 วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำม้า จ.เชียงราย
5 บ้านถวาย จ.เชียงใหม่
6 ออนใต้ จ.เชียงใหม่
7 ชุมชนศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่
8 ย่านเก่าวังกรด จ.พิจิตร
9 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ จ.พิษณุโลก
10 บ้านวังส้มซ่า จ.พิษณุโลก
11 ชุมชนคนนาป่า จ.เพชรบูรณ์
12 บ้านแพมบก จ.แม่ฮ่องสอน
13 เมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน
14 ชุมชนท่ามะโอ จ.ลำปาง
15 นิคมพัฒนา จ.ลำปาง
16 ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อบ้านจ่าก้อง จ.สุโขทัย
17 ชุมชนลาวเวียงบ้านหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์
18 ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จ.ชัยนาท
19 ชุมชนบ้านโนนสำราญ จ.นครราชสีมา
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
21 บ้านเขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา
22 ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
23 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไร่ม่วง จ.เลย
24 ชุมชนกกสะทอน จ.เลย
25 ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย
26 บ้านเชียง จ.อุดรธานี
27 ชุมชนวัดบางนา (หลวงปู่เส็ง) จ.ปทุมธานี
28 ชุมชนบ้านพุแค สระบุรี “ตลาดหัวปลี ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง” จ.สระบุรี
29 ชุมชนบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
30 ชุมชนบ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี
31 หนองรี จ.ชลบุรี
32 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด
33 วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไม้รูด จ.ตราด
34 วิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส จ.ระยอง
35 บ้านวังหอน จ.นครศรีธรรมราช
36 ชุมชนท่องเที่ยวภูเขาทอง จ.นราธิวาส
37 เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
38 บ้านสำเภาใต้ จ.พัทลุง
39 ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต จ.ภูเก็ต
40 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต
41 ชุมชนระโนด จ.สงขลา
42 ท่องเที่ยววิถีชุมชน “ฅนบ้านใต้” จ.สุราษฎร์ธานี

ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Digital Talents Village
กรุณายืนยันสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 2 ท่าน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

มาที่อีเมล contact@digitaltalentsvillage.com
เพื่อทำการสำรองการเดินทางและที่พัก ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2564

กำหนดการโครงการ Digital Talents Village

26-28
เมษายน 2564

เวิร์คชอปการตลาดออนไลน์

  • ถ่ายภาพให้สวยแบบมืออาชีพ
  • ตัดต่อคลิปวีดีโอ
  • เขียนคอนเทนต์ Marketing
  • ออกแบบสื่อการตลาดดิจิทัล
  • เรียนรู้เทคนิคและลองทำตลาดออนไลน์กับ

29
เมษายน 2564

ประชุมต่อยอดธุรกิจ

  • แพลตฟอร์มท่องเที่ยว
  • บริษัททัวร์
  • องค์กร/ บริษัทต่าง ๆ
  • ผู้ให้บริการ E-Marketing/บริการออนไลน์
  • บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว/สื่อท่องเที่ยว

1-20
พฤษภาคม 2564

แข่งขายทัวร์ชุมชน
ชิงรางวัล 300,000 บาท

25
พฤษภาคม 2564

ประกาศผล

ขอเชิญชุมชนร่วมสมัคร

ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

ลงทะเบียน

lineDTV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอรุณวรรณ สีดาบุตร (ผึ้ง)
09 5659 1943

คุณญาณิศา มหาภพ (ปูน)
06 3259 2995

contact@digitaltalentsvillage.com