ประกาศรายชื่อชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ Digital Talents Village 2021

1 ท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ จ.เชียงราย
2 บ้านโป่งเทวี จ.เชียงราย
3 ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย
4 วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำม้า จ.เชียงราย
5 บ้านถวาย จ.เชียงใหม่
6 ออนใต้ จ.เชียงใหม่
7 ชุมชนศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่
8 ย่านเก่าวังกรด จ.พิจิตร
9 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ จ.พิษณุโลก
10 บ้านวังส้มซ่า จ.พิษณุโลก
11 ชุมชนคนนาป่า จ.เพชรบูรณ์
12 บ้านแพมบก จ.แม่ฮ่องสอน
13 เมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน
14 ชุมชนท่ามะโอ จ.ลำปาง
15 นิคมพัฒนา จ.ลำปาง
16 ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อบ้านจ่าก้อง จ.สุโขทัย
17 ชุมชนลาวเวียงบ้านหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์
18 ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จ.ชัยนาท
19 ชุมชนบ้านโนนสำราญ จ.นครราชสีมา
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
21 บ้านเขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา
22 ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
23 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไร่ม่วง จ.เลย
24 ชุมชนกกสะทอน จ.เลย
25 ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย
26 บ้านเชียง จ.อุดรธานี
27 ชุมชนวัดบางนา (หลวงปู่เส็ง) จ.ปทุมธานี
28 ชุมชนบ้านพุแค สระบุรี “ตลาดหัวปลี ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง” จ.สระบุรี
29 ชุมชนบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
30 ชุมชนบ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี
31 หนองรี จ.ชลบุรี
32 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด
33 วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไม้รูด จ.ตราด
34 วิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส จ.ระยอง
35 บ้านวังหอน จ.นครศรีธรรมราช
36 ชุมชนท่องเที่ยวภูเขาทอง จ.นราธิวาส
37 เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
38 บ้านสำเภาใต้ จ.พัทลุง
39 ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต จ.ภูเก็ต
40 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต
41 ชุมชนระโนด จ.สงขลา
42 ท่องเที่ยววิถีชุมชน “ฅนบ้านใต้” จ.สุราษฎร์ธานี

ขอเชิญชุมชนร่วมสมัคร

ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

ลงทะเบียน

lineDTV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอรุณวรรณ สีดาบุตร (ผึ้ง)
09 5659 1943

คุณญาณิศา มหาภพ (ปูน)
06 3259 2995

contact@digitaltalentsvillage.com