7

อุโบสถ วัดศรีสพุรรณ เป็นอุโบสถสร้างจากเงินทั้งหลังแห่งแรกของโลก
โดยมีการสลักลายวิจิตรงดงาม ถือเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ
และได้รับการก่อตั้งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อนุรักษ์สืบสานช่างสิบหมู่ล้านนา โดยเฉพาะงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจทั่วไป
และภายในชุมชนยังมีการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มรดกทางภูมิปัญญา
ศิลปะการทำเครื่องเงินที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพชนอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น
และการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 3,500-3,800 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

Company Outing & Team Building Program 2D 1N

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,999 บาท/ท่าน

University Outing Program 2D 1N

2 วัน 1 คืน

ราคา: INCLUSIVE 1,499 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

เครื่องประดับเงิน 92.5%

ขันเงินแท้ 100%

แผนภาพดุนลายโลหะวัสดุทดแทนเงิน

ติดต่อชุมชน

คุณพรรณี จุนาพงศ์

081-0229221, 099-5606624

วัดศรีสุพรรณ 100 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

Line id: punneepammy

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download