ชุมชนศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ

จ.เชียงใหม่

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

10 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

30-50 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 3,500-3,800 บาท

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.39-10.39 น. โปรแกรมทัวร์บุญ 957 “เลขมงคล … ดลให้รวย”
1. จุดขึ้นรถรางที่วัดศรีสุพรรณ
2. เดินทางแวะกราบสักการะพระพุทธรูป “พระแสงคำเมือง”
3. เดินทางต่อไปที่วัดสวนดอกเพื่อกราบสักการะพระเจ้า 9 ตื้อ
พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาของสถานที่ความสำคัญต่าง ๆ
10.39-11.49 น. 4. จากวัดสวนดอก เดินทางไปวัดชัยพระเกียรติ เพื่อกราบสักการะขอพรจากพระเจ้า
5 ตื้อ พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาของสถานที่ความสำคัญต่าง ๆ
หลังจากนั้นเดินทางสู่วัดศรีสุพรรณ
11.49-14.00 น. 5. มาถึงวัดศรีสุพรรณ เข้าร่วม กราบสักการะพระเจ้า 7 ตื้อ
ที่อุโบสถเงินหลังแรกของโลก และกราบขอพรพระพิฆเนศทันใจ
6. พักรับประทานอาหารที่วัดศรีสุพรรณ เดินชมเครื่องเงิน
และกิจกรรมภายในวัดศรีสุพรรณ
14.00-17.00 น. โปรแกรม “ทัวร์ตะต่อนยอน” เที่ยง 3 วัด 3 ชุมชนแบบสบาย ๆ
7. เดินทางออกจากวัดศรีสุพรรณ ไปที่วัดนันทาราม
เพื่อกราบสักการะหลวงพ่อเพชร และเดินทางต่อ
8. วัดหมื่นสาร เข้าชมหอศิลป์ “สุทฺธจิตฺโต”
และกราบสักการะอัฐิของครูบาศรีวิชัย
9. ชมความเป็นอยู่ของ 3 ชุมชน
18.00-19.00 น. โปรแกรม “ศรีสุพรรณ อันปลั๊ก”
10. ชมการแสดง การตีกลองสะบัดชัย นำฤกษ์ นำชัย
11. ร่วมทำพิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
12. กิจกรรมถวายไม้คำโพธิ์ สืบอายุพระพุทธศาสนา
13. บูชาเทียนประจำวันเกิด และปิดไฟเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเงิน
14. ชื่นชมความงามของพระอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ยามค่ำคืน
15. จบกิจกรรมทั้ง 3 โปรแกรม
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.30-09.00 น. โปรแกรมทัวร์บุญช้าง
1. เดินทางจากวัดศรีสุพรรณ ถึงปางช้าง รานตอง ตำบลบ้านช้าง
09.00-10.00 น. 2. คณะฟังบรรยายจากวิทยากร ประวัติความเป็นมาของปางช้าง และสาธิต
ขั้นตอนการทำวิตามินให้ช้าง/ การเตรียมอาหารให้ช้าง
10.00-11.00 น. 3. ป้อนอาหารให้ช้าง ด้วยการสัมผัสช้างอย่างใกล้ชิด
บันทึกภาพอย่างตื่นเต้นและสนุกสนาน
11.00-12.00 น. 4. พาช้างอาบน้ำ พร้อมกับสนุกสนานเล่นน้ำไปกับช้าง ประสบการณ์ที่แตกต่าง
และหาได้ยากยิ่ง
12.00-13.30 น. 5. รับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางขุนเขา/ ดอกไม้ กับบรรยากาศ
ที่โอบล้อมด้วยป่า และธรรมชาติ
15.00-16.00 น. โปรแกรม DIY
6. ฝึกทักษะการดุนลาย เครื่องเงินแบบสล่าล้านนา
รับพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกกลับบ้านด้วยฝีมือของคุณเอง
17.00 น. จบโปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ของชุมชนศิลปวัฒนธรรม
หัตถกรรมเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ

Company Outing & Team Building Program 2D 1N

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,999 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า วัดศรีสุพรรณ สร้าง EMPOWER ของคนในองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน – สืบชะตา
เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต – สักการะพระพิฆเนศทันใจ – มอบโจทย์การสร้าง TEAM BUILDING ผ่านกิจกรรม RALLY
– เยี่ยมชมวัดศรีสุพรรณชุมชนเครื่องเงิน “อุโบสถเงินหลังแรกของโลก”
อุโบสถที่ผู้หญิงห้ามเข้า DRESS CODE: ชุดพื้นเมืองสวยงาม *มีบริการซื้อให้เช่า
เชื่อมโยงจิต ใจของคนในองค์การผ่านการเรียนวัฒธรรม 3 ชุมชน
รับประทานอาหาร
บ่าย ออกเดินทางด้วยรถรางอัตลักษณ์ชุมชน ไปยังวัดหมื่นสาร – เยี่ยมชมหอศิลป์และพิธิภัณฑ์เครื่องเงิน –
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทหารญี่ปุ่น
ออกเดินทางด้วยรถรางอัตลักษณ์ ชุมชนไปยังวัดนันทราม – เยี่ยมชมบ้านสล่าเครื่องเขิน
ตามอัธยาศัย
เย็น SRISUPHAN UNPLUG – MINILIGHT & SOUND – รับฟังประวัติที่มาของวัด – ปิดไฟเวียนเทียน –
ตักบาตรดอกบัว – รับศีล รับพร
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า วัดศรีสุพรรณ – มอบโจทย์ การสร้าง TEAM BUILDING ผ่านกิจกรรม ร้อยใจ ดุนลาย คุณค่าหัตกรรม เครื่องเงิน –
รวมรังสรรค์ผลงานการดุนลาย – ประกาศผลรางวัลทีมผู้ชนะกิจกรรม
รับประทานอาหาร
บ่าย สปา สบาย สไตล์
ล้านนา นวดตอกเส้น ล้านนา นวดลูกประคบสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา นวดไทยอารมณ์ดี
SHOPPING TIME แวะชอปและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนบนถนนวัวลาย

University Outing Program 2D 1N

2 วัน 1 คืน

ราคา INCLUSIVE เฉลี่ยต่อคน 1,499 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า วัดศรีสุพรรณ – เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต – สักการะพระพิฆเนศทันใจ
มอบโจทย์การเรียนรู้ศิลป์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 3 ชุมชน ผ่านกิจกรรม RALLY
เยี่ยมชมชมวัดศรีสุพรรณชุมชนเครื่องเงิน “อุโบสถเงินหลังแรกของโลก” อุโบสถที่ผู้หญิงห้ามเข้า
DRESS CODE: ชุดพื้นเมืองสวยงาม *มีบริการซื้อให้เช่า รับประทานอาหาร
บ่าย ออกเดินทางด้วยรถรางอัตลักษณ์ชุมชน ไปยังวัดหมื่นสาร – เยี่ยมชมหอศิลป์และพิธิภัณฑ์เครื่องเงิน –
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทหารญี่ปุ่น
ออกเดินทางด้วยรถรางอัตลักษณ์ ชุมชนไปยังวัดนันทราม – เยี่ยมชมบ้านสล่าเครื่องเขิน
ตามอัธยาศัย
เย็น SRISUPHAN UNPLUG – MINILIGHT & SOUND – รับฟังประวัติที่มาของวัด – ปิดไฟเวียนเทียน –
ตักบาตรดอกบัว – รับศีล รับพร
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า วัดศรีสุพรรณ มอบโจทย์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสืบสานงานศิลป์คืนถิ่นวัฒนธรรม DIY งานหัตถกรรมเครื่องเงิน
ดุนลายโลหะ ทําพวงกุญแจ DIY (พร้อมรับเป็นของที่ระลึก) –
นักศึกษาแต่ละกลุ่มสรุปและพรีเซนต์องค์ความรู้ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 3 ชุมชน
รับประทานอาหาร
บ่าย เรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านสปาสมุนไพร สอนเทคนิค การนวดลุก ประคบ สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา รวมถึงสรรพคุณของสมุนไพร
สอนภูมิปัญญาการนวดตอกเส้น
SHOPPING TIME แวะชอปและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนบนถนนวัวลาย

ติดต่อชุมชน

คุณพรรณี จุนาพงศ์

081-0229221, 099-5606624

วัดศรีสุพรรณ 100 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

Line id: punneepammy