19

เที่ยวให้ลืมทุกข์ สุขไปกับไร่คืนรัง การรวมตัวด้วยอุดมการณ์เดียวกัน
คือ บั้นปลายชีวิตอยากจะกลับคืนถิ่น ดิน ผืนไร่ ของคนภายในชุมชนบ้านโนนสำราญ
ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นชุมชนเล็ก ๆ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำแก้มลิงลำระเริง
กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิต เพื่อเรียนรู้การพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิต
และสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชน

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,060 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

“เที่ยวแบบไร้ความรีบ จะดีกว่ามั้ย? ถ้าชีวิตเราช้าลงมาบ้าง? มาให้เวลากับตัวเองกันเถอะ ”

2 วัน 1 คืน

ราคา: 2,500 บาท/ท่าน

Live Live a Local

2 วัน 1 คืน

ราคา: 2,000 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

กันกระแทกโลกรักษ์

ข้าวไร่คืนรัง

ติดต่อชุมชน

นายพงศ์ภูนาถ รุ่งเรือง

064-2826422

ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

Line id: Saill

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download