12

บ้านแพมบก

จ.แม่ฮ่องสอน

บ้านแพมบก เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ห่างจากตัวอำเภอปาย ประมาณ 13 กม.
มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ หลายแห่ง เช่น น้ำตกแพมบก สะพานบุญ (โขกู้โส่)
ดอยเมี่ยง ดอยธง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชน เช่น การเที่ยวชมสวนเกษตรแบบปลอดสาร การทำไม้กวาดปุ๋มเป้ง
เรียนรู้การทำน้ำพริกคั่วทราย การทำถั่วเน่า การตำข้าวแบบโบราณ เป็นต้น

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,000 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

ตะกายสู่สุดยอดวิวดอย 360 องศา อิ่มบุญ อุ่นใจ สะพานไม้ไผ่ โขกู้โส่

ONE DAY TRIP

ราคา: 999 บาท/ท่าน

* จำนวน 5 คนขึ้นไป

ตะกายสู่สุดยอดวิวดอย 360 องศา อิ่มบุญ อุ่นใจ สะพานไม้ไผ่ โขกู้โส่

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,599 บาท/ท่าน

* จำนวน 5 คนขึ้นไป

สินค้าในชุมชน

นํ้าพริกคั่วทราย

ไม้กวาดปุ๋มเป้ง

กุ๊บไต (หมวกไต)

ติดต่อชุมชน

นายบุญอนันต์ เหล่อโพ

089-2618986

ม.6 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

Line id: jjboonanan

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download