บ้านแพมบก17

สินค้าในชุมชน

บ้านแพมบก

จ.แม่ฮ่องสอน

นํ้าพริกคั่วทราย

ไม้กวาดปุ๋มเป้ง

กุ๊บไต (หมวกไต)