บ้านแพมบก13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

บ้านแพมบก

จ.แม่ฮ่องสอน

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

5 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

20 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,000 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.00 น. ไหว้ศาลเจ้าเมือง
09.30 น. เรียนรู้การทำไม้กวาดปุ๋มเป้ง (ไม้กวาดที่มีที่เดียวในโลก)
11.00 น. เรียนรู้การทำน้ำพริกคั่วทราย
12.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. เรียนรู้การทำข้าวเกรียบ
15.00 น. เรียนรู้การทำข้าวซ้อมมือโดยครกโบราณ
16.00 น. เที่ยวชมสะพานไม้ไผ่โขกู้โส่
18.00 น. เข้าบ้านพักนอนโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านพักโฮมสเตย์
08.30 น. เรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดย Young Smart Farmer ของชุมชน
10.30 น. เรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่นของชุมชนบ้านแพมบก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. สรุปและติชมโปรแกรมทัวร์ของชุมชน
14.00 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ตะกายสู่สุดยอดวิวดอย 360 องศา อิ่มบุญ อุ่นใจ สะพานไม้ไผ่ โขกู้โส่

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 999 บาท

* จำนวน 5 คนขึ้นไป

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า บริการรถรับจากตัวอำเภอปาย สู่ดินแดนบุญบ้านแพมบก อิ่มบุญตักบาตรบนสะพานบุญไม้ไผ่ โขกู้โส่ สะพานไม้ไผ่
ทอดยาว 850 เมตร เข้าสู่วัดป่าห้วยคายคีรี
เก็บผักสวนป่าใส่รถพ่วงข้าง นั่งรถพ่วงข้าง เก็บผักในสวนป่าชุมชน
Cooking class น้ำพริกคั่วทราย น้ำพริกรสเด็ดเอกลักษณ์ชาวไต
Lunch party น้ำพริกคั่วทราย และบุฟเฟต์ผักพื้นบ้าน
บ่าย เดินทางโดยรถโฟร์วีล จากบ้านแพมบกสู่เส้นทางเทรล ขึ้นยอดดอยธง (ระยะทางสั้น 20 นาที) สักการะเจดีย์บนยอดดอย
และตื่นตากับวิว 360 องศา สุดลูกหูลูกตา
ร่วมทำไม้กวาด ปุ๋มเป้ง จากใบปุ๋มเป้ง ต้นไม้พื้นบ้าน (ได้ไม้กวาดขนาดเล็กเป็นของที่ระลึก)
รับมอบของที่ระลึก จากสะพานบุญโขกู้โส่
ผ่อนคลายชีวิต ด้วยน้ำตกแพมบก น้ำตกอันเลื่องชื่อของอำเภอปาย
เดินทางกลับสู่อำเภอปาย

ตะกายสู่สุดยอดวิวดอย 360 องศา อิ่มบุญ อุ่นใจ สะพานไม้ไผ่ โขกู้โส่

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,599 บาท

* จำนวน 5 คนขึ้นไป

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า บริการรถรับจากตัวอำเภอปาย สู่ดินแดนบุญบ้านแพมบก สะพานบุญไม้ไผ่ โขกู้โส่ สะพานไม้ไผ่ ทอดยาว 850 เมตร
เข้าสู่วัดป่าห้วยคายคีรี
เดินทางโดยรถโฟร์วีล จากบ้านแพมบก สู่พื้นที่ดอยเมี่ยง ลัดเลาะเส้นทางเทรล สู่ยอดดอยธง
สักการะเจดีย์บนยอดดอย
และตื่นตากับวิว 360 องศา สุดลูกหูลูกตา
รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยชุดข้าวพวง สไตล์ชาวไต
บ่าย เดินทางสู่แนวลำห้วย ร่วมใจทำกิจกรรมทำฝายน้ำธรรมชาติ
กลับสู่ชุมชนบ้านแพมบก เข้าสู่ที่พักโฮมสเตย์ สัมผัสวัฒนธรรมชาวไต
เย็น ขันโตกชาวไต พร้อมการแสดงพื้นบ้านชาวไต
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รวมพล รวมใจ ฮอมบุญ ตักบาตรบนสะพานบุญไม้ไผ่โขกู้โส่ สะพานไม้ไผ่ ทอดยาว 850 เมตร
แด่พระภิกษุวัดป่าห้วยคายคีรี
เก็บผักสวนป่าใส่รถพ่วงข้าง นั่งรถพ่วงข้าง เก็บผักในสวนป่าชุมชน
Cooking class น้ำพริกคั่วทราย น้ำพริกรสเด็ดเอกลักษณ์ชาวไต
Lunch party น้ำพริกคั่วทราย และบุฟเฟต์ผักพื้นบ้าน
บ่าย ร่วมทำไม้กวาดปุ๋มเป้งจากใบปุ๋มเป้ง ต้นไม้พื้นบ้าน (ได้ไม้กวาดขนาดเล็กเป็นของที่ระลึก)
รับมอบของที่ระลึก จากสะพานบุญโขกู้โส่
ผ่อนคลายชีวิต ด้วยน้ำตกแพมบก น้ำตกอันเลื่องชื่อของอำเภอปาย
เดินทางกลับสู่อำเภอปาย

ติดต่อชุมชน

นายบุญอนันต์ เหล่อโพ

089-2618986

ม.6 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

Line id: jjboonanan