5

บ้านถวาย

จ.เชียงใหม่

“บ้านถวาย” ชุมชน 3 รางวัลระดับประเทศ
1. หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทย
2. Thailand Tourism Awards ชุมชนดีเด่น ด้านการท่องเที่ยว
3. ชนะเลิศย่านการค้าพาณิชย์สุดยอดย่านการค้าไทย กับชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก
และเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรม หมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับ
ในคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ และคุณภาพของสินค้า เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศทั่วโลก

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 5,500 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

LEARNING & DOING WOOD CARVING

2 วัน 1 คืน

ราคา: 4,500 บาท/ท่าน

LEARNING & DOING GOLD PAINTING

ONE DAY TRIP

ราคา: 1,999 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

ช้างไม้ – การ์ตูน แบรนด์ “BAAN TAWAI”

กรอบรูป ไม้สักขนาด 4 x 6 นิ้ว แบรนด์ “BAAN TAWAI”

โคมไฟตั้งโต๊ะเซรามิครูปช้าง แบรนด์ “BAAN TAWAI”

ติดต่อชุมชน

นายวสันต์ เดชะกัน

081-8824882

90 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Line id: visitcm

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download