5

สินค้าในชุมชน

บ้านถวาย

จ.เชียงใหม่

ช้างไม้ – การ์ตูน แบรนด์ “BAAN TAWAI”

กรอบรูป ไม้สักขนาด 4 x 6 นิ้ว แบรนด์ “BAAN TAWAI”

โคมไฟตั้งโต๊ะเซรามิครูปช้าง แบรนด์ “BAAN TAWAI”