5

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

บ้านถวาย

จ.เชียงใหม่

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

2 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

20 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 5,500 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.00-09.00 น. รับนักท่องเที่ยวจากโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อเดินทางมาที่บ้านถวาย
09.00-10.45 น. แวะนมัสการหลวงพ่อทันใจ ชมวิวทิวทัศน์แอ่งดอยหางดง ณ วัดพระธาตุดอยคำ
10.45-12.00 น. เยี่ยมชม วัดเก่าโบราณ อายุ 100 กว่าปี ตำนานแห่พระธาตุเข้าเมือง
พร้อมแต่งตัวชุดพื้นเมือง (เป็นคนเมืองตลอดทั้งวัน) ตามรอยละครดัง
กลิ่นกาสะลอง ณ วัดต้นเกว๋น
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านข้าวซอย/ อาหารพื้นเมือง ชื่อดังในพื้นที่
13.00-15.00 น. ชมดอกไม้ พฤกษา ศึกษาตำนานหอคำหลวง ที่ อุทยานราชพฤกษ์เชียงใหม่
15.00-17.00 น. มุ่งหน้าสู่ชุมชน ท่องเที่ยววิถีชีวิต
หัตถกรรมไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พร้อมร่วมกิจกรรม DIY ไม้แกะสลัก
งานลงรักปิดทองด้วยฝีมือของท่านเอง
พร้อมรับชิ้นงานฝีมือกลับไปชื่นชมอวดคนที่บ้าน
17.30 น. เข้าเช็คอินที่โต้งนาคอทเทจรีสอร์ท รีสอร์ทกลางทุ่งนาบ้านถวาย
พร้อมกับชมการแสดงเชิงวัฒนธรรม และอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง
20.30 น. พักผ่อน นอนดูดาว ณ พูลวิลล่าของรีสอร์ท ตามอัธยาศัย
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.00 น. อาหารเช้า
08.00-09.30 น. เก็บภาพประทับใจ สัมผัสอากาศยามเช้า จิบกาแฟหอมกรุ่น ท่ามกลาง
บรรยากาศบริสุทธิ์กลางทุ่งนา ที่ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอคาเฟ่ @บ้านถวาย
09.30-11.30 น. นั่งรถรางเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์บ้านถวาย สักการะพระเจ้าเก้าตื้อ
บนศาลาไม้สักแกะสลักจากสล่าช่างบ้านถวาย แวะอุดหนุนงานฝีมือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านถวาย ระดับ 5 ดาว OTOP
11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางบรรยากาศปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่แกรนแคนยอนหางดง
12.30-15.30 น. สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายสไตล์ ณ สวนน้ำแกรนแคนยอนวอเตอร์ปาร์ค
16.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: กิจกรรมต่าง ๆ สามารถ ปรับได้ตามความเหมาะสม

LEARNING & DOING WOOD CARVING

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 4,500 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ยิ้มรับตะวันที่เชียงใหม่ อิ่มอร่อยอาหารเช้าที่โรงแรม
ไกด์ท้องถิ่นและรถตู้ New Normal พาท่านเดินทางถึงวัดต้นเกว๋น ตามรอย “กลิ่นกาสะลอง”
“เมื่อดอกรักบาน” แต่งกายชุดพื้นเมืองตลอดทั้งวัน เรียนรู้สถาปัตยกรรมโบราณงานแกะสลัก
งานปิดทอง
รับประทานอาหารเที่ยง “ข้าวซอยแม่อุ๊ยหนู”
บ่าย ศึกษาดูงาน เรียนรู้ประวัติศาสตร์หัตถกรรมไม้แกะสลัก “สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีรวมใจบูชาเทพ
ผูกใจทีม” ณ พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านทิพย์มณี ร่วมแกะไม้ Work Shop D.I.Y.
ณ พิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณี
เย็น เข้าที่พัก เช็กอิน Cafe de Jungle/โต้งนา คอทเทจ
Dinner แบบโตกล้านนา ชมการแสดงฟ้อนล้านนาประยุกต์ (ฟ้อนสิ่วค้อน อุปกรณ์แกะสลัก/รำวงริมทุ่งนา)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า กาแฟยามเช้า บรรยากาศกลางทุ่งนา
อาหารเช้าพร้อม Free Time พูดคุยเรื่ององค์กรของท่าน
นั่งรถรางของชุมชนไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ “โรงหมี่หอมหวน” ร้านขึ้นชื่อของชุมชน
ร่วมกิจกรรม ทีมงานเข้ม Idia work กิจกรรมแข่งขันสร้างทีมเวิร์ก
ทีมที่ 1 แกะสลัก logo บริษัท / ทีมที่ 2 แกะสลักสโลแกนของบริษัท / ทีมที่ 3 แกะสลักรูป สัญลักษณ์ของบริษัท
ฐานที่ 1 ตัดไม้ข่มนาม (ตัด ฉลุ เตรียมไม้ขึ้นงาน)
ฐานที่ 2 Your company design (วาดแบบ ลายเส้น ตามงานกลุ่ม)
ฐานที่ 3 ตั้งมั่นแล้วลง “สิ่ว” (แกะสลักตามแบบที่กลุ่มตนได้รับมอบหมาย 1.logo 2.สโลแกน
3.รูปสัญลักษณ์
ฐานที่ 4 สำเร็จ – เสร็จงาน (ขัด แต่ง ลงสี ลงเคลือบทอง)
กลุ่มนำเสนอให้คะแนน ตัดสินผลงาน มอบรางวัล *สรุปเนื้อหากิจกรรม
บ่าย มอบของที่ระลึกจากชุมชน เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

LEARNING & DOING GOLD PAINTING

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,999 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ยิ้มรับตะวันที่เชียงใหม่ อิ่มอร่อยกับอาหารเช้าที่โรงแรม
รถตู้แบบ New Normal รับคณะมุ่งหน้าตามรอยละครดัง “กลิ่นกาสะลอง” @วัดต้นเกว๋น “เชิญท่านแต่งตัวย้อนยุค”
เป็นคนล้านนาทั้งวันกับงานศิลปะไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกบนวิหารวัดโบราณ
มุ่งหน้าสู่ชุมชนไม้แกะสลัก “บ้านถวาย”
• เที่ยวชมศาลาหลวงประดับไม้แกะสลักฝีมือชุมชน ที่วัดครูบาโสภา ศิษย์เอกครูบาเจ้าศรีวิชัย
• เดินเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน
• สักการะ บูชาเทพคเณศร์ ณ พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลัก
อาหารกลางวัน ณ ชุมชน
บ่าย กิจกรรมครอบครัวกับสล่าบ้านถวาย
• งานแต่งเส้นเดินลาย – ลงทอง – ประดับกระจก ตามขั้นตอนต่าง ๆ
• การ “กิ๊กเส้น” ทำลวดลาย เอกลักษณ์ของชุมชน
• การแต่งลวดลายบนชิ้นงาน
• การลงทองบนลวดลาย
• การประดับกระจกหลากหลายสีบนชิ้นงาน
• มอบชิ้นงานจากฝีมือของครอบครัว/เยาวชน พร้อมประกาศนียบัตร
เยี่ยมชม ชอปปิงซื้อของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของหมู่บ้านต้นแบบของไทย
กินกาแฟ – นั่งหลังควาย ที่ Jungle de Café
กลับถึงโรงแรม/ที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ติดต่อชุมชน

นายวสันต์ เดชะกัน

081-8824882

90 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Line id: visitcm