30

ชุมชนบ้านชากแง้ว เป็นชุมชนชาวจีนแต้จิ๋วแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว
และมีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบันทางชุมชนได้ก่อตั้งชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้วขึ้น เพื่อผลักดัน และฟื้นฟูชุมชน
ให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมไทย-จีนโบราณ จุดเด่นของที่นี่คือบ้านเรือน และวิถีชีวิต
แบบจีนโบราณที่หลงเหลืออยู่ แม้ว่าบ้านเรือนบางหลังจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย
แต่บรรยากาศโดยรวมก็ยังคงความคลาสสิกแบบชุมชนชาวจีนโบราณให้ได้เดินชม และถ่ายภาพกันอย่างเพลิดเพลิน

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 3,399 บาท/ท่าน

“Gastronomy” ย้อนเวลา100ปี ดูวิถีชุมชนจีนโบราณ

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,999 บาท/ท่าน

“University Outing”

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,999 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

หมูหยองกรอบ

หอยจ๊อตลาดจีน

ขนมเปี๊ยะกุหลาบ

ติดต่อชุมชน

นางสาวโยษิตา อินทวงษ์

095-5781927

261/1 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Line id: fernnyyosita.

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download