ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว17

สินค้าในชุมชน

ชุมชนบ้านชากแง้ว

จ.ชลบุรี

หมูหยองกรอบ

หอยจ๊อตลาดจีน

ขนมเปี๊ยะกุหลาบ