บ้านจ่าก้อง13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อบ้านจ่าก้อง

จ.สุโขทัย

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

15 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

50 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 3,000 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.30-09.30 น. นั่งรถไถเข้าชุมชน ชมการแสดงต้อนรับวิถีชุมชน (เพลงฉ่อย)
09.30-10.30 น. ฟังบรรยายศาสตร์พระราชา และประวัติชุมชน
10.30-12.00 น. หิ้วตะกร้าเข้าป่าไผ่ จิบชาไผ่คู่กับขนมไทย ยิงหนังสติ๊กช่วยผู้ด้อยโอกาส
และรับประทานอาหารชุมชน (ยอดไผ่ดอง กบอร่อย)
13.00-14.00 น. กิจกรรมฝึกทักษะเกษตร
14.30-15.30 น. กิจกรรมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน และเล่นสไลเดอร์โคลน
16.00 น. เข้าที่พัก
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมจับกบขึ้นสวรรค์
20.00-21.00 น. กิจกรรมเจาะน้ำไผ่
21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
23.00 น. เก็บน้ำไผ่ และเข้านอน
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.30-07.00 น. กิจกรรมเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา
07.30-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00-10.30 น. นั่งรถไถชมวิถีชุมชน แวะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชุมชน
10.30-11.00 น. ดื่มน้ำไผ่
11.00-12.00 น. กิจกรรมเก็บไผ่มาทำชา และรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางกลับ

มาเป็นเซียนเกษตรบ้านจ่าก้อง

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,500 บาท

* ขั้นต่ำ 5 คน สูงสุดไม่เกิน 30 คน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า กิจกรรมซอฟต์ดริงก์สร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวทดลองทำซอฟต์ดริงก์น้ำสมุนไพรด้วยตนเอง
กิจกรรม ถนนเกษตรกร
รับประทานอาหารกลางวัน (ล้อมวงเปิบข้าว)
บ่าย รถไถสร้างบุญ นั่งรถไถจากชุมชนเราไปอีกชุมชนเพื่อไหว้พระทำบุญ ระหว่างทางมีสนทนาธรรม
พับดอกบัวและทำกิจกรรมอ๊บ ๆ กบเจอกบ
เย็น กินไปคุยไป รับประทานอาหารเห็น กิจกรรม ไผ่ผู้สร้าง และดื่มชาไผ่
เรียนรู้เกี่ยวกับไผ่ การเจาะน้ำไผ่ จากเยื่อไผ่ (สำหรับดื่มได้) และเจาะไผ่ เก็บยอดไผ่
เข้านอน
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตื่นมาเก็บยอดไผ่ คั่วใบไผ่ (ไว้สำหรับชงชาใบไผ่) และกินข้าวเช้า
หิ้วตะกร้าไผ่ (หิ้วตะกร้าเข้าป่าไผ่ ร้านค้าอยู่ในป่าไผ่ (ซุปเปอร์มาร์เกตชุมชน) สินค้าจะเป็นพวก OTOP
สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ขนมต่าง ๆ)
กลับบ้าน

มาเป็นเซียนเกษตรบ้านจ่าก้อง

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,000 บาท

* สูงสุด 24 คน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เช็กอิน
เปลี่ยนเสื้อผ้า (เปลี่ยนชุดพร้อมลุย) และแนะนำตัว พร้อมรับเครื่องดื่ม
สะพายย่ามทดสอบกระสุน กิจกรรมยิงหนังสติ๊ก (ยิงเป้า)
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ดำนา (แบบทำนา) ปาขี้โคลน
โลดแล่นแดนโคลนตม เล่นโคลน สไลเดอร์โคลน
ล้างกายสลายตัว (รับเบรก) พร้อมเดินทางกลับ

ติดต่อชุมชน

จ.ส.ท.สุทิน ทองเอ็ม

086-9177052

65 หมู่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170

Line id: 0869177052