22

ชุมชนบ้านโคกเมือง

จ.บุรีรัมย์

ชุมชนบ้านโคกเมือง ดินแดนอารยธรรมขอมพันปีที่เคยเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าพาณิชย์
ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ บารายพันปี ของดีบ้านโคกเมือง
ภายในชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง เช่น ปราสาทหินเมืองต่ำ
ปราสาทเขาไปรบัด กุฎิฤาษี นอกจากนี้ยังอยู่ห่างจากปราสาทหินพนมรุ้งเพียงแค่ 8 กม. เท่านั้น
สำหรับของดีบ้านโคกเมืองก็มีมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกี่ยวกับผ้า ผลิตภัณฑ์อาหาร
และวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลาย

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 999 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

ตามรอยอารยธรรมขอมพันปี ของดี บ้านโคกเมือง

2 วัน 1 คืน

ราคา:
4 ท่าน : 3,990 บาท/ท่าน
8 ท่าน : 2,600 บาท/ท่าน
10 ท่าน : 2,400 บาท/ท่าน
15 ท่าน : 2,200 บาท/ท่าน
30 ท่าน : 1,600 บาท/ท่าน

ตามรอยอารยธรรมขอมพันปี ของดี บ้านโคกเมือง

2 วัน 1 คืน

ราคา:
4 ท่าน : 3,990 บาท/ท่าน
8 ท่าน : 2,600 บาท/ท่าน
10 ท่าน : 2,400 บาท/ท่าน
15 ท่าน : 2,200 บาท/ท่าน
30 ท่าน : 1,600 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

ข้าวภูเขาไฟ

ผ้าไหมทอมือลายผักกูด

ติดต่อชุมชน

นางสาวพาพัชร์ ศรีชนะ

080-2828239

239 หมู่ 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

Line id: papat239

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download