บ้านโคกเมือง12

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนบ้านโคกเมือง

จ.บุรีรัมย์

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

10 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

150 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 999 บาท

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. ปั่นจักรยาน หรือนั่งรถอีแต๋นเที่ยวชม 10 ฐานการเรียนรู้ (เลือกได้ 2-3
ฐาน) ตามความชอบของนักท่องเที่ยว
1. ทอผ้าไหม
2. ผ้าฝ้ายหมักโคลนบารายพันปี
3. ทอเสื่อกก
4. สัมมาชีพขนม
5. ข้าวภูเขาไฟ
6. ปุ๋ยแปดเซียน
7. ฐานโฮมสเตย์
8. ฐานธนาคารน้ำใต้ดิน
9. ฐานการเลี้ยงปูนา
10. ฐานจักสาน
17.00-18.00 น. ชอปปิ้งตลาดชุมชน
18.00-20.00 น. กิจกรรมการต้อนรับ/ รับประทานอาหารเย็น
– พิธีบายศรีสู่ขวัญแบบโบราณ มีพ่อพราหมณ์นำกล่าว
– รำอัญเชิญบายศรี
– ชมการแสดงของชุมชน เมืองต่ำระบำขอม ออนซอนอีสาน บุรีรัมย์รุ่งเรือง
20.00 น. แนะนำแม่ ๆ โฮมสเตย์ และนักท่องเที่ยวให้รู้จักกันก่อนเข้าพัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. ใส่บาตรข้าวเหนียว
06.15-08.00 น. ปั่นจักรยานเที่ยวชมวิถี ชมพระอาทิตย์ขึ้นสองดวงพร้อมกัน
ที่จุดชมวิวตาลคู่ริมบารายพันปี สะพานขอมโบราณอุโมงค์ต้นสัก และกุฎิฤาษี
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โฮมสเตย์
09.00-12.00 น. ตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันริมบาราย **ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยว
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ตามรอยอารยธรรมขอมพันปี ของดี บ้านโคกเมือง

2 วัน 1 คืน

ราคา:
4 ท่าน : 3,990 บาท/ท่าน
8 ท่าน : 2,600 บาท/ท่าน
10 ท่าน : 2,400 บาท/ท่าน
15 ท่าน : 2,200 บาท/ท่าน
30 ท่าน : 1,600 บาท/ท่าน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ต้อนรับด้วยขนมข้าวต้มด่าง เสิร์ฟพร้อมน้ำฝางมะนาว
เที่ยวชมปราสาทเมืองต่ำ ขอพลังจักรวาล จากองค์สุริยเทพ องค์ศิวะ
รับประทานอาหารกลางวัน ริมบารายพันปี(คูทะเลเมืองต่ำ) เมนูข้าวผัดกุ้งจ่อมสมุนไพร น้ำซุป ส้มตำ ไข่เจียว
บ่าย นั่งรถอีแต๋นเที่ยวชมวิถีชุมชน ทำกิจกรรม DIY : Eco Print ผ้ามัดย้อม หมักโคลน บารายพันปี
รับอาหารว่างขนมตาล ที่ 239 โฮมสเตย์รักษ์โลก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทดลองทำหัวเชื้อน้ำกระชายต้านโควิด
แช่เท้าด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน หรือนวดแผนโบราณ ก่อนเข้าที่พัก
เย็น กิจกรรมการต้อนรับจากชุมชนแบบโบราณ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อม รำอัญเชิญบายศรี
รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นบ้าน (ขันโตกพาแลง)
การเล่าเรื่องชุมชนผ่านการแสดงชุด “เมืองต่ำระบำขอม”
พ่อ ๆ แม่ ๆ โฮมสเตย์ รับเข้าที่พัก
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับแสงอาทิตย์ยามเช้า ทำบุญใส่บาตร ปั่นจักรยาน เที่ยวชมปราสาทเมืองต่ำ และบารายพันปี
อาหาร “อาหารท้องถิ่น เมนูบ้านโคกเมือง”
บ่าย “เรียนรู้การทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมลายผักกูด ซึ่งเป็นลายอัตลักษณ์ ถอดแบบ
มาจากซุ้มประตูปราสาทเมืองต่ำ และการทอเสื่อกกยกลาย และผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก

ตามรอยอารยธรรมขอมพันปี ของดี บ้านโคกเมือง

2 วัน 1 คืน

ราคา:
4 ท่าน : 3,990 บาท/ท่าน
8 ท่าน : 2,600 บาท/ท่าน
10 ท่าน : 2,400 บาท/ท่าน
15 ท่าน : 2,200 บาท/ท่าน
30 ท่าน : 1,600 บาท/ท่าน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ต้อนรับด้วยอาหารว่าง ข้าวต้มด่าง เสิร์ฟพร้อมน้ำดื่มสมุนไพรเย็น ๆ
โปรแกรมการทำอาหารพื้นถิ่น (เลือก 1 โปรแกรม และขนมพื้นบ้าน (เลือก 1 โปรแกรม)
รายการอาหาร (ผัดกุ้งจ่อมสมุนไพร, ต้มไก่บ้าน, โบ๊ะสวาย, แจ่วบอง, ต้มจืดลูกรอก)
รายการขนม (วุ้นเค้กภูเขาไฟ ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น ขนมด่างแบบโบราณ กล้วยตาก กล้วยทอด ท้องม้วน ขนมดอกบัว)
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเซฟชุมชน
บ่าย นั่งรถอีแต๋นเที่ยวชมวิถีชุมชนภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านฐานการเรียนรู้ทอผ้าไหม
การมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ หมักด้วยโคลนบารายพันปี
รับเบรกที่ 239 โฮมสเตย์รักษ์โลกพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ชมการน้ำธนาคารน้ำใต้ดินเข้ามาบริหารจัดการน้ำเสีย
ชมสาธิต/ทดลองทำหัวเชื่อน้ำกระชายต้านโควิค เป็นของฝากกลับบ้าน
เที่ยวชมปราสาทเมืองต่ำมรดกทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ
แช่เท้าด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน / นวดแผนโบราณก่อนเข้าที่พัก
เย็น กิจกรรมการต้อนรับจากชุมชนแบบโบราณ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อม รำอัญเชิญบายศรี
รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นบ้าน (ขันโตกพาแลง)
การเล่าเรื่องชุมชนผ่านการแสดงชุด “เมืองต่ำระบำขอม”
พ่อ ๆ แม่ ๆ โฮมสเตย์ รับเข้าที่พัก
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ปั่นจักรยานชมชุมวิถีชุมชน จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ตาลคู่ พร้อมกิจกรรมโยคะบริหารร่างกายรับอากาศบริสุทธิ์
ยามเช้าริมบารายพันปี (คูทะเลเมืองต่ำ)
ชมสะพานขอมโบราณ กุฏิฤาษีบ้านโคกเมือง (อโรคยาศาล)
ถ่ายรูปวิวอุโมงค์ต้นสัก
รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักโฮมสเตย์ที่จัดตามมาตรฐาน SHA
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อชุมชน

นางสาวพาพัชร์ ศรีชนะ

080-2828239

239 หมู่ 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

Line id: papat239