ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไร่ม่วง16

สินค้าในชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไร่ม่วง

จ.เลย

นํ้าจิ้มลูกชิ้นสับปะรดไร่ม่วง

สับปะรดไร่ม่วง