26

บ้านเชียง

จ.อุดรธานี

ชุมชนบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมื่อปี พ.ศ. 2535 และที่สำคัญบ้านเชียงมีศิลปะหนึ่งเดียวในโลกในเรื่องการเขียนสี
วาดลวดลายลงบนภาชนะดินเผา จนปัจจุบันกลายเป็นกิจกรรมไฮไลต์ของชุมชนที่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ นอกจากนี้ชุมชนบ้านเชียงยังมีกลุ่มอาชีพมากมาย
อาทิ กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่มปั้นหม้อ กลุ่มเขียนลายหม้อ กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มฟ้อนรำ
กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มมัคคุเทศก์ นำมาร้อยเรียงจนเกิดเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวชุมชน

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,600 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

เป็นนักประวัติศาสตร์ ด้วยกันสักวันหนึ่ง

ONE DAY TRIP

ราคา: 999 บาท/ท่าน

* ขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป

ย้อนยุคโบราณ กับเมืองมรดกโลก

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,600 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

ชุดฝึกเขียน DIY เขียนลายบ้านเชียง

ชุดถ้วยกาแฟเซรามิก 100% ลายบ้านเชียง

แจกันดินเผาโบราณ จําลองคล้ายของเก่า พร้อมขาตั้ง

ติดต่อชุมชน

คุณบุษราภรณ์ กลางพรหม

090-0254844

149 หมู่ 9 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320

Line id: 0900254844

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download