บ้านเชียง13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

บ้านเชียง

จ.อุดรธานี

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

20 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

70 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,600 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
11.00-12.00 น. ต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ลานวัฒนธรรม พร้อมรับ Welcome drink น้ำสมุนไพร
และขนมพื้นบ้านข้าวต้มผัด จากนั้นชมวิดิทัศน์
เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชนบ้านเชียง ชาวบ้านเชียง
และเข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง เมนูเด็ดซ้วนเส้น และข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียง
13.00-14.00 น. ขึ้นรถรางไปยังฐานเรียนรู้ที่ 1 “ตามรอยดินดำ อารยธรรมบ้านเชียง” ณ
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มจักสาน พร้อมชมสาธิตย้อมผ้าโคลนคราม
นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถลงมือทำเองได้อย่างสนุกสนาน และระหว่างนั้น
จะได้ชิมน้ำใบข่าเขียว และขนมพื้นบ้านข้าวปาด
14.00-15.00 น. ขึ้นรถรางไปยังฐานเรียนรู้ที่ 2 “ศูนย์เรียนรู้ทอผ้าย้อมครามบ้านเชียง”
ชมทุกขั้นตอนการผลิต
และยังสามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่อยู่ใกล้เคียง คือ
– ชมอนุสรณ์สถานบ้านไทพวน ร.9
– ชมหลุมขุดค้นโบราณคดี ที่วัดโพธิ์ศรีใน
15.00-16.00 น. ขึ้นรถรางไปยังฐานเรียนรู้ที่ 3 “ศูนย์เรียนรู้ปั้นหม้อเขียนสี”
ชมสาธิตการเขียนสีลายก่อนประวัติศาสตร์ การปั้นหม้อดินดำ
นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมทำมือได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นการวาดลายลงบนภาชนะดินเผา การปั้นหม้อ การร้อยสร้อยข้อมือ
สร้อยคอ ซึ่งลูกปัดทำจากดินดำบ้านเชียง
16.00-17.00 น. แยกย้ายเข้าสู่ที่พักโฮมสเตย์ โดยเจ้าของบ้านทุกหลังมารับ และส่ง
ดูแลลูกบ้านตลอดจนจบกิจกรรมโฮมพาแลง
18.00-21.00 น. เริ่มกิจกรรมช่วงค่ำ ณ ลานวัฒนธรรม ชาวบ้าน แม่ ๆ พ่อ ๆ เด็ก ๆ
ทุกวัยพร้อมใจกันฟ้อนรำแห่ต้อนรับ
วงกลองยาวเล่นสดแห่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ/
รับประทานอาหารพาแลง/ ชมศิลปะวัฒนธรรมชุมชนไทพวนบ้านเชียง/
แลกเปลี่ยนการแสดงวัฒนธรรมของอีกฝ่าย
สุดท้ายก่อนแยกย้ายรำวงย้อนยุคอย่างสนุกสนาน
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.00 น. ใส่บาตรหน้าบ้านพักโฮมสเตย์
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า แบบฉบับไทพวนบ้านเชียง
09.00-11.00 น. – นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
– ชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีบ้านเชียง
– ชมวัดอุโบสถดอกบัวกลางน้ำ หนึ่งเดียวในสยาม
11.00-12.00 น. ชมของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน
จากนั้นอำลาคณะกลับ จบโปรแกรม

เป็นนักประวัติศาสตร์ ด้วยกันสักวันหนึ่ง

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 999 บาท

* ขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป

วันที่ 1
รายละเอียดกิจกรรม
นำเที่ยว โดย รถราง
บริการมัคคุเทศก์น้อยทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
เมนูต้อนรับและอาหารท้องถิ่นสูตรโบราณ 5,000 ปี

ย้อนยุคโบราณ กับเมืองมรดกโลก

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,600 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ต้อนรับนักเที่ยว ณ ลานวัฒนธรรม
พร้อมรับ Welcome Drink น้ำสมุนไพร และ ขนมพื้นบ้านข้าวต้มผัด
ชมวีดิทัศน์เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชนบ้านเชียง ชาวบ้านเชียง
และเข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง
รับประทานอาหารเที่ยง เมนูเด็ด ออร์เดิร์ฟด้วยเส้นและข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียง
บ่าย ขึ้นรถราง ไปยังฐานเรียนรู้ที่ 1
ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มจักสาน พร้อมชมสาธิตการย้อมผ้าโคลนคราม
(นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถลงมือทำเองได้อย่างสนุกสนาน และระหว่างนั้น จะได้ชิมน้ำใบข่าเขียว และ
ขนมพื้นบ้านข้าวปาด)
ขึ้นรถราง ไปยังฐานเรียนรู้ที่ 2
ศูนย์เรียนรู้ทอผ้าย้อมครามบ้านเชียง ชมทุกขั้นตอนการผลิต
และยังสามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่อยู่ใกล้เคียง คือ ชมอนุสรณ์สถานบ้านไทพวน ร.9
ขึ้นรถราง ไปยังฐานเรียนรู้ที่ 3
“ศูนย์เรียนรู้ปั้นหม้อเขียนสี” ชมสาธิตกิจกรรมการเขียนสีลายก่อนประวัติศาสตร์ การปั้นหม้อดินดำ
นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมทำมือได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการวาดลายลงบนภาชนะดินเผา
การปั้นหม้อ การร้อยสร้อยข้อมือ สร้อยคอ ซึ่งลูกปัดทำจากดินดำบ้านเชียง
เย็น แยกย้ายเข้าสู่ที่พักโฮมสเตย์ โดยเจ้าของบ้านทุกหลังมารับและส่ง
ดูแลลูกบ้านตลอดไม่ห่างสายตา อยู่ดูแลลูกบ้าน จนจบกิจกรรมโฮมพาแลง
เริ่มกิจกรรมช่วงค่ำ ณ ลานวัฒนธรรม ชาวบ้านเชียงพร้อมใจกันฟ้อนรำแห่ต้อนรับ
วงกลอนยาวแสดงสดแห่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีบายสีสู่ขวัญ/รับประทานอาหารพาแลง/ชมศิลปวัฒนธรรมชุมชนไทพวนบ้านเชียง/แลกเปลี่ยนการแสดงวัฒนธรรม
ปิดท้ายก่อนแยกย้ายด้วยรำวงย้อนยุคเพิ่มความสนุกสนาน
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ใส่บาตรหน้าบ้านพักโฮมสเตย์
รับประทานอาหารเช้าแบบฉบับไทพวนบ้านเชียง
นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีบ้านเชียง ชมวัดอุโบสถดอกบัวกลางน้ำ
หนึ่งเดียวในสยาม
ชมของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน จากนั้นอำลาคณะกลับ

ติดต่อชุมชน

คุณบุษราภรณ์ กลางพรหม

090-0254844

149 หมู่ 9 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320

Line id: 0900254844