25

“วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงที่ชุมชนบ้านเดื่อ” ชุมชนบ้านเดื่อเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่ริมน้ำ แต่ส่วนมากจะเป็นต้นมะเดื่อ และด้วยสาเหตุนี้เองที่บรรพบุรุษ
ให้ชื่อชุมชนนี้ว่า “ชุมชนบ้านเดื่อ” สำหรับวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านเดื่อ
เป็นวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงที่เงียบสงบ มีวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย
และมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้ม

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,900 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

อร่อยล้ำจากมะเดื่อ เหลือเฟือวิวโขง โชว์ลองสองสองฝั่งน้ำ บ้านเดื่อหนองคาย Come and see ,we are looking forward

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,950 บาท/ท่าน

อร่อยล้ำจากมะเดื่อ เหลือเฟือวิวโขง โชว์ลองสองสองฝั่งน้ำ บ้านเดื่อหนองคาย Come and see ,we are looking forward

ครึ่งวัน (เช้า หรือ บ่าย)

ราคา: 1,000 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

ชามะเดื่อ

สบู่มะเดื่อ

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีมะเดื่อ

ติดต่อชุมชน

คุณขนิษฐา จันทำมา

086-9539997

66 หมู่ 2 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

Line id: 0869539997

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download