บ้านเดื่อ17

สินค้าในชุมชน

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ

จ.หนองคาย

ชามะเดื่อ

สบู่มะเดื่อ

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีมะเดื่อ