ชุมชนบางคล้า11

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนบางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

10 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

20 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,599 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
11.00 น. เจอกันที่ลานจอดรถตลาดน้ำบางคล้า
11.30 น. เดินท่องเที่ยวตลาดน้ำ หาซื้ออาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าบริการ)
13.00 น. ทัวร์ชมเกาะลัด สามารถนำอาหารมาทานได้ แวะสักการะวัดโพธิ์ และวัดปากน้ำ
(รวมในค่าบริการ)
15.00-16.00 น. เข้าทีพัก (ลูกทัวร์ขับรถมาเอง)
17.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น กินกุ้งกินปลา (รวมในค่าบริการ)
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (รวมในค่าบริการ)
09.00-12.00 น. ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และรับประทานอาหารกลาง (รวมในค่าบริการ)
13.00 น. เดินทางกลับบ้าน

เหนื่อยล้า ชาร์จแบต ณ บางคล้า

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 2,299 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง และค่าประกันการเดินทาง

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า พบกัน ณ จุดนัดพบ อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต้อนรับโดยทีมงานเมญ่า & แบงค์
พร้อมมอบของที่ระลึก (จักสานชุมชน) และสักการะอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
รับขนมขึ้นชื่อบางคล้าก่อนลงเรือ ล่องเรือเที่ยวชมและไหว้พระวัดโพธิ์, วัดพุทธพรหมญาณ และวัดปากน้ำ (โจ้โล้)
รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารขึ้นชื่อบางคล้าและอาหารชุมชน
บ่าย เข้าชมศูนย์เรียนรู้ทำหมวกกุยเล้ย
พาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น พาทุกท่านทำกิจกรรมในที่พักตกปลา ตกกุ้งริมแม่น้ำบางประกง และรังสรรค์เมนูอาหารเย็นด้วยตัวคุณเอง
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับประทานอาหารเช้า
พาทุกท่านกิจกรรมร่วมกับชุมชนน้ำตาลสด อาทิ ทำน้ำตาลสด ขนมตาล น้ำตาลปึก และดื่มน้ำตาลสดจากต้น
พาทุกท่านท่องเที่ยวตลาดน้ำบางคล้า (ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย)
บ่าย เดินทางกลับ

เหนื่อยล้า ชาร์จแบต ณ บางคล้า

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 699 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง และค่าประกันการเดินทาง

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า พบกัน ณ จุดนัดพบ ตลาดน้ำบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ต้อนรับโดยทีมงานเมญ่า & แบงค์ พร้อมมอบของที่ระลึก
(จักสานชุมชน)
รับขนมขึ้นชื่อบางคล้าก่อนลงเรือ ล่องเรือไหว้พระวัดโพธิ์, วัดพุทธพรหมญาณ, วัดปากน้ำ (โจ้โล้)
และอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ตลาดน้ำบางคล้า (ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย)
บ่าย เข้าชมคาเฟ่วีรันดา ถ่ายภาพ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
เข้าชมศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านน้ำตาลสด ทดลองการทำน้ำตาลปึก และดื่มน้ำตาลสดหวานชื่นใจ

ติดต่อชุมชน

นางสาวบุหงา ทองดีวงษ์

061-5919699

67 ม.4 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

Line id: muaythong5