4

สินค้าในชุมชน

วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำม้า

จ.เชียงราย

ไม้กวาดดอกหญ้า

ชาสมุนไพร

ผ้าซิ่นทอมือและแปรรูปผ้า