4

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำม้า

จ.เชียงราย

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

10 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

30 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,500 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.00-09.30 น. ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวชุมชน (ร้านอิมดอย)
09.30-10.00 น. เดินทางเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้าในพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมปลูกป่า
10.00-10.15 น. พักรับประทานของว่าง
10.15-11.00 น. กิจกรรมเก็บใบไผ่ ถ่ายรูปธรรมชาติริมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้าฯ
11.00-13.00 น. เดินทางมารับประทานอาหารเที่ยง ณ วาวตะวันโฮมสเตย์
13.00-15.00 น. ฐานดีต่อใจชาใบไผ่ เรียนรู้การทำชาจากใบไผ่
15.00-16.00 น. ฐานผ้าทอ เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองเหนือ และแปรรูปผ้าทอ
16.00-16.30 น. ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายกับชุมชน กลุ่มรักสุขภาพ
16.30-18.00 น. เข้าที่พักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น ชมการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวของชุมชน ณ ร้านอิมดอย
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมเสตย์
09.00-10.00 น. เดินทางไปฐานเรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า
10.00-11.00 น. เดินทางไปฐานบานาน่ากระซิบรัก เรียนรู้การทำกล้วยแปรรูป และเลือกซื้อ
ของฝากจากชุมชน
11.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่ม VOLUNTEER TOURISM

ONE DAY TRIP

ราคา:
2-5 ท่าน : 800 บาท/ท่าน
5-10 ท่าน : 600 บาท/ท่าน
10 ท่าน ขึ้นไป : 500 บาท/ท่าน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า พบเจอกัน ณ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชน (ร้านอาหารฮิมดอย) แนะนำชุมชน
แนะนำโปรแกรมเส้นทางการเดินป่าพร้อมรับอุปกรณ์ปลูกธรรมชาติ (หนังสติ๊ก) ขึ้นรถอีแต๋นจากร้านอาหารฮิมดอย
เข้าสู่โอโซนธรรมชาติป่าชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อนุรักษ์เชื่อมโยงฟื้นคืนป่าธรรมชาติ
จากการยิงเมล็ดพันธุ์โดยหนังสติ๊ก “ย้อนวัย วัดแรง”
• ประกอบอาหารจากป่าธรรมชาติ (หน่อไม้/พืชผักต่าง ๆ)
• กิจกรรมผลิตอุปกรณ์ประกอบอาหาร เช่น แก้ว น้ำ ถ้วย ช้อน
• การนึ่งข้าวจากกระบอกไม้ไผ่
• แกงหน่อไม้
• ปลาอบทรงเครื่องกระบอกไม้ไผ่
• น้ำพริกหนุ่ม
บ่าย ผ่านร่างคลายเส้นน้ำตกห้วยตาด

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ครึ่งวัน

ราคา:
2-5 ท่าน : 400 บาท/ท่าน
5-10 ท่าน : 300 บาท/ท่าน
10 ท่าน ขึ้นไป : 200 บาท/ท่าน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เดินทางมาถึงศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนบ้านม้าน้ำ
แนะนำชุมชน เรียนรู้เรื่องข้าวท้องถิ่น ข้าวไก่น้อยและข้าวเหมย “วิถีชาวทุ่งยุ้งข้าวชาวนา”
กิจกรรมเรียนรู้เรื่องสัตว์และเมล็ดพันธุ์ข้าวและสร้างงานศิลป์ จากท้องทุ่ง
ลองลิ้มชิมรสอาหารจากท้องทุ่ง โอชะ…กุ้ง หอย ปู ปลา

ติดต่อชุมชน

คุณชนิดาภา ดวงปัน

093-1692465

460 หมู่ 10 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

Line id: 0931692465