ชุมชนย่านเก่าวังกรด13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ย่านเก่าวังกรด

จ.พิจิตร

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

25 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

60 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 750 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.00 น. สร้างความประทับใจ มอบผ้าคล้องใจ จิบชา และรับประทานขนมสาคูไส้หมู
10.00 น. ชมประวัติ และบ้านหลวงประเทืองคดี ผู้ริเริ่มก่อสร้างตลาดวังกรด
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
15.00 น. รับอากาศบริสุทธิ์ไร้มลพิษ เรียนรู้โรงเรียนชีวิต
ป่าจิกซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ
18.00 น. เข้าโฮมสเตย์ ย่านเก่าวังกรด
18.30 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน เช่น หมูสะเต๊ะ แกงมัสมั่น หอยทอด
ชมกิจกรรมรำวงย้อนยุค
20.30 น. กลับเข้าที่พัก
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. ใส่บาตรพระยามเช้า
08.00 น. ชมอาคารแถวไม้เก่า ชมสถานีรถไฟ ตลาดร้อยปีย่านเก่าวังกรด
09.00 น. สักการะบูชาเจ้าพ่อ เจ้าแม่วังกลม
10.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Company Outing & Team Building

ONE DAY TRIP

ราคาเริ่มต้นต่อคน 450 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า สร้างความประทับใจ มอบผ้าคล้องใจ จิบชาใบจิก ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ชมป่าจิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และถ่ายรูปที่จุดชมนก ชมเรือในตำนานเจ้าของประวัติศาสตร์
เดิมพันสามสิบล้าน
ชมเรือนไม้แถวเก่าสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เรียนรู้วิถีชุมชนเลือกรับประทานอาหารยอดนิยม
อาหารต้องห้ามพลาดของชุมชุนย่านเก่าวังกรด เช่น ก๋วยเตี๋ยวปิ่นโต ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย สาคูไส้หมู
หอยทอด ฮ่อยจ๊อเผือก หมูสะเต๊ะ และอื่น ๆ อีกมากมายในตลาดร้อยปี
บ่าย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ณ บ้านหลวงประเทืองคดี เรียนรู้วิธีการทำคั่วใบชา ชงชาและจิบชาที่ทำจากใบจิก
สักการะหลวงพ่อลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในย่านเก่าวังกรด
ชมเรือศรทองเจ้าของประวัติศาสตร์เดิมพันระดับประเทศ
เย็น ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกพร้อมเสิร์ฟอาหารว่างด้วยผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
และเลือกชมสินค้าขึ้นชื่อของย่านเก่าวังกรด ณ ศูนย์ OTOP

School & Family

2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้นต่อคน 1,300 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า สร้างความประทับใจ มอบผ้าคล้องใจ จิบชาใบจิก ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ชมป่าจิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และถ่ายรูปที่จุดชมนก ชมเรือในตำนานเจ้าของประวัติศาสตร์
เดิมพันสามสิบล้าน
ชมเรือนไม้แถวเก่าสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เรียนรู้วิถีชุมชนเลือกรับประทานอาหารยอดนิยม
อาหารต้องห้ามพลาดของชุมชุนย่านเก่าวังกรด เช่น ก๋วยเตี๋ยวปิ่นโต ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย สาคูไส้หมู หอยทอด
ฮ่อยจ๊อเผือก หมูสะเต๊ะ และอื่น ๆ อีกมากมายในตลาดร้อยปี
บ่าย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ณ บ้านหลวงประเทืองคดี เรียนรู้วิธีการทำคั่วใบชา ชงชาและจิบชาที่ทำจากใบจิก
สักการะหลวงพ่อลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในย่านเก่าวังกรด
ชมเรือศรทองเจ้าของประวัติศาสตร์เดิมพันระดับประเทศ
เข้าพัก ณ โฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เป็นโฮมสเตย์ที่สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย
เย็น ชมการแสดงโขน ร่วมกิจกรรมรำวงย้อนยุค เลือกรับประทานอาหารพื้นบ้านตามอัธยาศัย
พักผ่อนโฮมสเตย์ย่านเก่าวังกรด
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ใส่บาตรพระยามเช้า บริเวณที่พัก
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
ชมสวนมะนาว มะปรางปลอดสารพิษ การแปรรูปถั่วดาวอินคา ภูมิปัญญา การทำเกษตร 7 ชั้น
ชมและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรและการและการแปรรูป การนวดแผนไทย
การบำบัดโรคด้วยภูมิปัญญา
ชมวิถีชีวิตชุมชนประมงน้ำจืด พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชาวประมงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
บ่าย ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกพร้อมเสิร์ฟอาหารว่างด้วยผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
และเลือกชมสินค้าขึ้นชื่อของย่านเก่าวังกรด ณ ศูนย์ OTOP

ติดต่อชุมชน

นางกมลลักษณ์ ธนานันต์เมธี

089-8568945

ม.1 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

Line id: 0898568945