40

ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย เดิมเรียกว่าบ้านแหลมหลา เป็นชุมชนในภูเก็ตที่เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่
คือ จังหวัดพังงา โดยใช้สะพานท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสุนทรในการข้ามด่าน
ชุมชนท่าฉัตรไชยจึงเปรียบเหมือนเป็นประตูเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ “ประตูสู่ไข่มุกอันดามัน” ภายในชุมชนมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
มอเกล็นอาศัยอยู่ ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างจากชุมชนเมือง
โดยชุมชนท่าฉัตรไชยมีทรัพยากรที่โดดเด่น และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,999 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

ลงเล ดักหมึก ที่ท่าฉัตรไชย

2 วัน 1 คืน

ราคา: 2,599 บาท/ท่าน

* รวมอาหาร 4 มื้อ และที่พัก 1 คืน ไม่รวมค่าประกัน และรถรับส่ง

กินหรู ดูเล

2 วัน 1 คืน

ราคา: 2,599 บาท/ท่าน

* รวมอาหาร 4 มื้อ และที่พัก 1 คืน ไม่รวมค่ากุ้งมังกร ค่าประกอบอาหารด้วยกุ้งมังกร ค่าประกัน และรถรับส่ง

สินค้าในชุมชน

ปลาแดดเดียว

ปลาฉิ้งฉ้างตากแห้ง

ติดต่อชุมชน

คุณปวีร์รัฐ แทนสกุล , คุณสมพร แทนสกุล

087-8924252 , 093-5299661

22/50 หมู่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

Line id: 0878924252

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download