บ้านท่าฉัตรไชย12

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าฉัตรไชย

จ.ภูเก็ต

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

4 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

60 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,999 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
11.00-11.30 น. นัดพบกันที่ประตูเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารว่าง พร้อมพบปะผู้นำชุมชน
11.30-12.30 น. ลงเรือหางยาวลอดใต้สะพานรักสารสิน จากนั้นขึ้นกระชังชมการเลี้ยงกุ้งมังกร
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารชุมชน
13.30-14.30 น. ล่องเรือคายัค ลอดอุโมงค์ป่าโกงกาง
14.30-18.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารชุมชน ร่วมทำกิจกรรมยามค่ำคืนกับคนในชุมชน
20.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.00-09.00 น. เก็บสัมภาระ/ เช็คเอ้าท์
09.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
10.00-11.00 น. ร่วมกิจกรรมทำลอบดักหมึก ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวมอเกล็น
11.00-12.00 น. กิจกรรมจับจั๊กจั่นทะเล
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ลงเล ดักหมึก ที่ท่าฉัตรไชย

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 2,599 บาท

* รวมอาหาร 4 มื้อ และที่พัก 1 คืน ไม่รวมค่าประกัน และรถรับส่ง

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับนักท่องเที่ยว ณ ประตูเมืองภูเก็ตพร้อมถ่ายภาพที่ระลึก
ล่องเรือหางยาวชมธรรมชาติสองฝั่งทะเลอันดามัน ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกาง
สักการะโต๊ะหินขาวกลางทะเลอันดามัน
ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเรือประมงให้ปกป้องคุ้มครองในการออกเรืออาหารทะเล
อธิษฐานให้โต๊ะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการดักหมึกของพวกเรา
รับประทานอาหารท้องถิ่น ณ ร้านอาหารชุมชนริมฝั่งทะเล/โกงกาง/ริมพาน/ทรายหาด
บ่าย กิจกรรมทำลอบดักหมึกตามวิถีชาวเลมอเกล็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารว่าง
รับชมการสาธิตการเพนต์ผ้าบาติกด้วยลายปลาหมึก
เย็น เรียนรู้การดักจากทะเลอันดามันเพื่อมาประกอบอาหารตามวิถีชาวเลมอเกล็น/ประมงพื้นบ้าน
โดยการใช้ลอบดักหมึกไปวางในทะเลร่วมกับชาวเลมอเกล็น (2 ชม.)
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ homestay ริมทะเล
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรม”วัดดวง” ออกเรือไป “ลุ้น” ลอบดักหมึกที่วางไว้
อาหารทะเลไปที่เก็บมา ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหารที่เป็น signature ของชุมชน “หมึกผัดหวาน” และ
“หมึกน้ำดำ” รวมถึงอาหารจานหมึกต่าง ๆ
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางกลับด้วยความประทับใจ

กินหรู ดูเล

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 2,599 บาท

* รวมอาหาร 4 มื้อ และที่พัก 1 คืน ไม่รวมค่ากุ้งมังกร ค่าประกอบอาหารด้วยกุ้งมังกร ค่าประกัน และรถรับส่ง

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับนักท่องเที่ยว ณ จุดชมวิวสะพานสารสิน
ล่องเรือหางยาวดูเล เพื่อขึ้นกระชังกุ้งมังกร ระหว่างทางชมธรรมชาติสองฝั่งทะเลอันดามัน
เก็บภาพกับ “น้องกุ้งมังกรตัวโต๊โต” เรียนรู้ประสบการณ์และวิธีการจับกุ้งมังกรทะเล
เพื่อนำมาเลี้ยงในกระชัง
ท่านสามารถซื้อกุ้งมังกรตัวเป็น ๆ เพื่อนำไปให้ร้านอาหารชุมชนประกอบเป็นเมนูเด็ดสำหรับมื้อเที่ยง
รับประทานอาหารท้องถิ่น ณ ร้านอาหารชุมชนริมฝั่งทะเล/โกงกาง/ริมพาน/ทรายหาด
(ท่านใดที่ซื้อกุ้งมังกรจากกระชัง สามารถให้ร้านปรุงอาหารได้ เช่น กุ้งมังกรซาซิมิ กุ้งมังกรอบชีส
กุ้งมังกรผัดพริกไทยดำ)
บ่าย กิจกรรมเพนต์ผ้าบาติกด้วยลายน้องกุ้งมังกร เพื่อนำกลับไปเป็นของที่ระลึก
กิจกรรมทำ “ขนมพื้นบ้านท่าฉัตรไชย
รับประทานอาหารว่าง
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ homestay ริมทะเล
เที่ยวตลาดชุมชน ชมวิถีชุมชนหาซื้ออาหารเพื่อร่วมกิจกรรมประกอบอาหารมื้อเย็น
เย็น รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ homestay ริมทะเล
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมพายเรือคายัก เพื่อไปเยี่ยมความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางริมฝั่งอันดามัน
ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของกุ้งมังกร
และสัตว์ทะเลต่าง ๆ
กิจกรรมจับจักจั่นทะเล ซึ่งเป็นทะเลที่มีเฉพาะที่หาดไม้ขาว ชุมชนท่าฉัตรไชยเท่านั้น
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชุมชน
บ่าย เดินทางกลับด้วยความประทับใจ

ติดต่อชุมชน

คุณปวีร์รัฐ แทนสกุล , คุณสมพร แทนสกุล

087-8924252 , 093-5299661

22/50 หมู่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

Line id: 0878924252