บ้านน้ำเชี่ยว13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว

จ.ตราด

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

1 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

100 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,240 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.00 น. พาชม วิถีชุมชน/ วัด/ มัสยิด/ ศาลเจ้า
11.00 น. กิจกรรมทำงอบใบจาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. กิจกรรมทำตังเมกรอบ
15.00 น. กิจกรรมลงเรืองมหอยปากเป็ด/ ปลูกป่า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ชมวิถีชุมชนยามค่ำคืน/ ชมกิจกรรมการแสดงของเด็ก ๆ
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. ชมตลาดสายหยุด
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ชมธนาคารสัตว์น้ำ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
10.00 น. กิจกรรมทำขนมข้าวเกรียบยาหน้า พร้อมรับประทานกับชานมจาก

ITINERARY การท่องเที่ยวเชิงอาหาร “อาหาร 3 วัฒนธรรม เลิศ ล้ำ วิถีชุมชน”

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,200 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รีเฟรชเมนต์ เติมพลังงานด้วยกิจกรรมการทำตังเม เยี่ยมชมวิถีชีวิต 3 วัฒนธรรม บอกเล่าเรื่องราวบ้านน้ำเชี่ยว
การดำเนินชีวิตร่วมกันของชุมชนในสามวัฒนธรรม (แต่งกายสุภาพ)
อาหารกลางวันท้องถิ่น ก๋วยเตี๋ยวผัดบ้านน้ำเชี่ยว ความผสมผสานระหว่างสูตรจีนและมุสลิม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งสามวัฒนธรรม
บ่าย ล่องเรือดูวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ ความสมบูรณ์ของป่าโกงกางตามธรรมชาติ
สร้างความตระหนักรู้การรักษาป่าโกงกางด้วยการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว และการเชื่องโยงอาชีพประมง
ป่าโกงกาง และเก็บใบโกงกาง นำมาทอดกรอบ เป็นอาหารว่างมากด้วยสรรพคุณ ข้าวเกรียบยาหน้า
เมนูหนึ่งเดียวหากินยากแห่งบ้านน้ำเชี่ยว
เย็น ชมลิเกฮูลู โดยเด็ก ๆ ในชุมชน การแสดงระบำงอบ ทานอาหารทะเลสด ๆ ในร้านอาหารที่มีคุณภาพในชุมชน

ITINERARY การท่องเที่ยวยั่งยืน (TEAM BUILDING AND CSR) “อาหาร 3 วัฒนธรรม
เลิศ ล้ำ วิถีชุมชน”

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,850 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รีเฟรชเมนต์ เติมพลังงานด้วยกิจกรรมที่ 1 ฐาน ขนมหวานบ้านน้ำเชี่ยว กิจกรรมการทำตังเม
“รวดเร็ว งดงาม ทานได้”
แฟนพันธุ์แท้ เยี่ยมชมวิถีชีวิต 3 วัฒนธรรม บอกเล่าเรื่องราวบ้านน้ำเชี่ยว การดำเนินชีวิตร่วมกัน
ของชุมชนในสามวัฒนธรรม
อาหารกลางวันท้องถิ่น ก๋วยเตี๋ยวผัดบ้านน้ำเชี่ยว ความผสมผสานระหว่างสูตรจีนและมุสลิม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งสามวัฒนธรรม
บ่าย ล่องเรือดูวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ ความสมบูรณ์ของป่าโกงกางตามธรรมชาติ
สร้างความตระหนักรู้การรักษาป่าโกงกางด้วยการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว และการเชื่องโยงอาชีพประมง
กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ป่าโกงกาง และเก็บใบโกงกาง นำมาทอดกรอบ เป็นอาหารว่างมากด้วยสรรพคุณ ข้าวเกรียบยาหน้า
เมนูหนึ่งเดียวหากินยากแห่งบ้านน้ำเชี่ยว
เย็น ชมลิเกฮูลู โดยเด็ก ๆ ในชุมชน การแสดงระบำงอบ ทานอาหารทะเลสด ๆ ในร้านอาหารที่มีคุณภาพ
ในชุมชน
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เช้า รับประทานโรตี และอาหารเช้าท้องถิ่น
ช่วงสาย เยี่ยมชมหัตกรรมพื้นบ้าน งอบบ้านน้ำเชี่ยว ภูมิปัญหาท้องถิ่น ทำจากใบจาก
เป็นงานฝีมือที่มีความประณีต
ละเอียด ความสวยงามและทนทาน ใช้งานได้นานอีกด้วย มีหลายรูปทรงให้เลือกใส่กันได้ตามความชอบ
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

ติดต่อชุมชน

นางรสริน วิรัญโท

089-2446702

175/5 ม.1 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120

Line id: rose31718