33

ชุมชนบ้านไม้รูดเป็นชุมชนที่มีอาหารทะเลที่มาจากชาวประมงชายฝั่ง
ซึ่งเป็นอาหารทะเลที่สดใหม่และราคาถูก และเป็นชุมชนที่ทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หน้าปากอ่าวเป็นทะเล ด้านในคลองล้อมด้วยป่าชายเลน และด้านข้างมีเขาบรรทัด
กั้นประเทศไทยกับกัมพูชา

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,300 บาท/ท่าน

Itinerary Gastronomy & homestay “พางมหอยถ่าน สำราญกั้งตัวโต พร้อมโชว์วิถีชีวิตชาวเล”

ONE DAY TRIP

ราคา: 850 บาท/ท่าน

* สำหรับ 5 ท่านขึ้นไป

Itinerary Gastronomy & homestay “พางมหอยถ่าน สำราญกั้งตัวโต พร้อมโชว์วิถีชีวิตชาวเล

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,790 บาท/ท่าน

* รวมที่พัก 1 คืน สำหรับ 5 ท่านขึ้นไป

สินค้าในชุมชน

อาหารทะเลแห้ง (ตามฤดูกาล)

กะปิ บ้านไม้รูด

น้ำพริกกั้ง / น้ำพริกปู บ้านไม้รูด

ติดต่อชุมชน

คุณสุริยา ธรรมชาติ

097-3567408

85 ม.1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110

Line id: nutmf0305

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download