วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไม้รูด17

อาหารทะเลแห้ง (ตามฤดูกาล)

กะปิ บ้านไม้รูด

น้ำพริกกั้ง / น้ำพริกปู บ้านไม้รูด