วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไม้รูด13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไม้รูด

จ.ตราด

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

4 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

10 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,300 บาท

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00-10.00 น. เช็คอินพร้อมรับประทานอาหารเช้า
10.00-12.00 น. ทำกิจกรรมงมหอย ชมป่าโกงกางและทะเลปากอ่าวของหมู่บ้านไม้รูด
12.00-14.00 น. พักผ่อนรับประทานอาหารกลางวัน
14.00-16.00 น. เดินชมวิถีประมงชุมชนตำบลไม้รูดบนสะพานริมคลอง
และชมวิวรอบชุมชนที่มีวิวคลองทะเลสวยงามพร้อมนั่งพักผ่อน
16.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็นเป็นบุฟเฟต์อาหารทะเลสด วัตถุดิบจากประมงชายฝั่ง
19.00-20.00 น. ชมหิ่งห้อยหรือส่องกุ้งและปูในคลองไม้รูดตามฤดูกาล
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00-11.00 น. ชมหาดทรายสองสี บ่อญวณ และสถานที่ขายของฝากตำบลไม้รูด
11.00-13.00 น. เก็บของ เดินทางกลับ

Itinerary Gastronomy & Homestay “พางมหอยถ่าน สำราญกั้งตัวโต พร้อมโชว์วิถีชีวิตชาวเล”

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 890 บาท

* สำหรับ 5 ท่านขึ้นไป

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า “ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของชุมชนบ้านไม้รูด” ชมหาดทรายสองสี บ่อญวณ
และสะพานใหม่บ้านไม้รูด
รับประทานอาหารกลางวันกับเมนูขึ้นชื่อได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวกั้ง, น้ำพริกกั้ง
เดินชมวิถีชาวประมงของชุมชนบ้านไม้รูด
บ่าย “เรียนรู้กิจกรรมการทำลอบปูม้า งมหอยถ่าน” กิจกรรมสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามฤดูกาล
ตัวอย่างเช่น ลอบปูม้า ลงเรือวางลอบปู งมหอย ปลูกป่าชายเลน
เย็น รับประทานอาหารเย็น
อาหารจัดเป็นชุด ได้แก่ อาหารซีฟู้ด 3 อย่าง และอาหารท้องถิ่น 2 อย่าง

Itinerary Gastronomy & Homestay “พางมหอยถ่าน สำราญกั้งตัวโต พร้อมโชว์วิถีชีวิตชาวเล

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,790 บาท

* รวมที่พัก 1 คืน สำหรับ 5 ท่านขึ้นไป

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า “เดินชมวิถีชีวิตชาวเล” ชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตประมงของชุมชนบ้านไม้รูด
รับประทานอาหารกลางวันกับเมนูขึ้นชื่อของชุมชนบ้านไม้รูด ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวกั้ง, น้ำพริกกั้ง
บ่าย “กิจกรรมทำกะปิจากเคย” ชมสาธิตและลองทำกะปิจากเคย จากคนในชุมชนบ้านไม้รูด
รับประทานอาหารเย็นเต็มอิ่มกับ บุฟเฟต์อาหารทะเล
“กิจกรรมล่องเรือชมหิ่งห้อย” ล่องเรือชมหิ่งห้อย เป็นกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า “กิจกรรมงมหอยถ่าน ล้อมอวน และตกปลา”
กิจกรรมยามเช้าสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามฤดูกาล ตัวอย่างเช่น งมหอย ล้อมอวน และตกปลา
รับประทานอาหารกลางวันกับเมนู ข้าวต้มทะเล
บ่าย “ชมหาดทรายสองสี และบ่อญวณ”
พักผ่อนหย่อนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านไม้รูด ได้แก่ หาดทรายสองสี และบ่อญวณ

ติดต่อชุมชน

คุณสุริยา ธรรมชาติ

097-3567408

85 ม.1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110

Line id: nutmf0305