3

ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง เป็นชุมชนที่อพยพมาจากภาคอีสานมาตั้งรกรากที่ริมฝั่งโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อราว 50 ปีก่อน โดยมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมประเพณี กลายเป็นวิถี “อีสานล้านนา” ชุมชนได้ใช้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น คือ ทำการเกษตร ปลูกข้าว ข้าวโพด ยางพารา และประมงแม่น้ำโขง นำมาเป็นทุนทางการท่องเที่ยว และใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนแนวคิด “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นคานงัดของการพัฒนาท้องถิ่น” ค่อยพัฒนาทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำอย่างมั่นคง จนดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,200 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

วิถีวัฒธรรมอีสานถิ่นล้านนา โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

2 วัน 1 คืน

ราคา: สำหรับองค์กร
20-39 ท่าน : 2,650 บาท/ท่าน
40 ท่าน ขึ้นไป : 2,250 บาท/ท่าน

วิถีวัฒธรรมอีสานถิ่นล้านนา โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

2 วัน 1 คืน

ราคา: ราคาโปรโมชั่น
วันนี้ – 30 กันยายน 2565 : 1,900 บาท/ท่าน
40 ท่าน ขึ้นไป : 1,550 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

นํ้าผึ้งเดือนห้า

ผ้าพันคอลายตาหม่อง

ชาเปลือกดาวอินคา

ติดต่อชุมชน

คุณปนิตา ศรีขัติย์

081-9527058, 082-2423249

223 หมู่ 3 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

Line id: 0819527058

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download