3

สินค้าในชุมชน

ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

จ.เชียงราย

นํ้าผึ้งเดือนห้า

ผ้าพันคอลายตาหม่อง

ชาเปลือกดาวอินคา