3

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

จ.เชียงราย

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

2 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

60 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,200 บาท

*ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
13.00-14.00 น. ฟ้อนต้อนรับแบบอีสานล้านนา Welcome drink ด้วยน้ำสมุนไพรท้องถิ่น
แนะนำชุมชน และทีมงาน
เรื่องเล่าการอพยพถิ่นฐานจากอีสานมาอยู่ทางเหนือเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมเป็น
“อีสานล้านนา”
14.00-16.00 น. นั่งรถอีต๊อก ไปตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
– ฐานเรียนรู้ผ้าทอมือ พานักท่องเที่ยวลองทอผ้าลายตาหม่อง
– ฐานเรียนรู้ไร่วูดดี้ เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา
ชิมยำมะนาว
– ฐานเรียนรู้สวนดาวอินคา พานักท่องเที่ยวเก็บดาวอินคา
ชิมเมี่ยงดาวอินคา
– ฐานสีข้าวกล้อง พานักท่องเที่ยวลองสีข้าวกล้องด้วยมือ ชิมน้ำข้าวกล้อง
16.00-17.30 น. – ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมวิวทิวทัศน์สองแผ่นดิน ไทย
– ลาว ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์นครโบราณสุวรรณโคมคำ
– ออร์เดิร์ฟหมูปิ้งตาปัน
17.30 -20.00 น. แอ่วกาดหมั้วครัวแลง ตามแบบชนบทดั้งเดิม ชิมขนมครก/ ข้าวจี่ทองคำ/ ขนมต้ม/
ขนมเทียน ไข่ป่าม
– เสร็จแล้วร่วมพิธีแห่ขันโตกแบบโบราณ 1,000 กว่าปีก่อนที่สืบทอดกันมา
และพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกแขนให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
– รับประทานอาหารขันโตกแบบล้านนา – ระหว่างรับประทานอาหารขันโตกแบบล้านนา
จะมีการแสดงพื้นบ้านให้ชมเช่น ฟ้อนสาวไหม/ ฟ้อนเซิ้ง/ ดีดไห/ แหย่ไข่มดแดง/
เต้นบาสะโลบ เป็นต้น
20.00 น. พักผ่อน ในโฮมสเตย์
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.30 น. ตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมกับชาวบ้าน
07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า (แบบอาหารถิ่น) ร่วมกับเจ้าของบ้าน
08.30-10.00 น. ปั่นจักรยานเที่ยวชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขง ชมโบราณสถานในชุมชน และใกล้เคียง
10.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิถีวัฒธรรมอีสานถิ่นล้านนา โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

2 วัน 1 คืน

ราคา: สำหรับองค์กร
20-39 ท่าน : 2,650 บาท/ท่าน
40 ท่าน ขึ้นไป : 2,250 บาท/ท่าน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
บ่าย ต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบญาติมิตร ณ ศูนย์ประสานงานโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง welcome drink
ด้วยขนมพื้นบ้าน และน้ำสมุนไพรท้องถิ่น แนะนำชุมชนอีสานล้านนาและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
นำทุกท่านเดินทางด้วยยานพาหนะคู่ใจของการเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมในหมู่บ้าน กับรถไถพ่วงท้าย
ไปไหนมาไหนที่มีเสียงร้อง “ต๊อก ต๊อก ต๊อก ต๊อก” เป็นอันรู้กันว่าคือรถ “อีต๊อก” ของชาวบ้านนั่นเอง
หลังจากนั้นพาทุกท่านร่วมเป็น ดีไซเนอร์กับภารกิจ ทอผ้าลายตาหม่อง ซึ่งเป็นผ้าขาวม้าชนิดหนึ่ง
ที่มีลวดลายตารางสลับสี ชื่อ “ตาหม่อง” เป็นชื่อเรียกตามชื่อของชายหนุ่มพม่าที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง
สมควรแก่เวลานำทุกท่านไปสัมผัสวิถีชาวไร่ชาวสวน ณ ไร่วู๊ดดี้ ไร่ผสมผสานที่ปลูกพืชผลหลากหลายชนิด
สนุกกับกิจกรรมให้เราเก็บผลไม้สด ๆ ตามฤดูกาล เช่น เสาวรสสด ๆ จากต้นด้วยตัวเอง ชิมยำมะนาวผสมน้ำผึ้ง
มะนาวพันธุ์ไร้เมล็ด ลูกใหญ่ ซึ่งบอกได้คำเดียวว่า หนุบหนับจี๊ดจ๊าด สะใจ
ทั้งแซ่บทั้งสดชื่นตื่นทั้งวัน จากนั้นนำทุกท่านไปยังโรงสีข้าวกล้องโบราณ
ท่านจะได้ทดลองสีข้าวกล้องแบบโบราณเปรียบเสมือน
ย้อนกลับไปในสมัยอดีตที่เคยใช้สีข้าวที่ยังคงเหลือไว้ให้ท่านได้ทดลอง
พร้อมชิมน้ำข้าวกล้องเพื่อสุขภาพที่มีคุณประโยชน์และเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย เยี่ยมชมสวนศักดิ์ทอง
ถั่วดาวอินคา ต้นกำเนิดจากประเทศเปรู ที่ชื่อว่าอินคา ได้ค้นพบครั้งแรกในช่วงอาณาจักร
ของชาวอินคา ชิมเมี่ยงดาวอินคาเพื่อสุขภาพ ช่วยลดคอเลสเตอรอล ลดความดัน ลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคหัวใจ ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากดาวอินคาได้ตามอัธยาศัย
เย็น ถึงเวลาสู่ภารกิจสุดไฮไลต์ที่ทุกท่านรอคอย คือ “ล่องเรือแม่น้ำโขง บูชาพญานาค
ตามรอยประวัติศาสตร์นครสุวรรณโคมคำ รับพลังท้องมังกร” เคลิบเคลิ้มไปกับสายลมเย็น ๆ และกระแสน้ำ
ที่ไหลริน พร้อมซึมซับวิว Vanilla Sky ของฟากฟ้าเหนือฝั่งโขง ชมพระอาทิตย์ตกดิน ชิมหมูปิ้งตาปัน
อร่อยที่สุดในสามโลก พร้อมจิบสมุนไพรยาดองลอกคราบ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เป็นลูกเป็นหลาน แสนอบอุ่นประทับใจ ต่อด้วย
พิธีแห่ขันโตกบูชาพญาขันข้าว ตามความเชื่อของบรรพบุรุษแต่นานมา รับประทานอาหารเย็น
ขันโตกดินเนอร์ ท่ามกลางบรรยากาศ กาดมั่วคัวแลง และการแสดงวิถีอีสานล้านนา
สมควรแก่เวลา นำทุกท่านพักโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน สะอาด สะดวก สงบ ปลอดภัย
มาตราฐาน SHA สาขาที่พักโรงแรม และห้องประชุม พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านใส่บาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
ร่วมทำอาหารท้องถิ่น ด้วยผักสวนครัวรั้วบ้านที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
รับประทานอาหารเช้าพร้อมเจ้าของบ้าน
นำทุกท่านปั่นจักรยานชมหมู่บ้าน
กิจกรรม Team Building สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์คนในองค์กร ให้ดียิ่งขึ้น
จนเกิดการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมสไลเดอร์โคลน ตะขาบน้ำ ชักเย่อ แข่งเรือบก
กิจกรรม Cooking Class อาหารพื้นบ้าน (เช่น ส้มตำ ข้าวกั๊นจิ๊น ไส้อั่วตดหมา น้ำเงี้ยวเชียงราย)
รับประทานอาหารกลางวัน สรุป ถอดบทเรียน
อำลาโฮมสเตย์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิถีวัฒธรรมอีสานถิ่นล้านนา โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

2 วัน 1 คืน

ราคา: ราคาโปรโมชั่น
วันนี้ – 30 กันยายน 2565 : 1,900 บาท/ท่าน
40 ท่าน ขึ้นไป : 1,550 บาท/ท่าน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
บ่าย ต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบญาติมิตร ณ ศูนย์ประสานงานโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง welcome drink
ด้วย ขนมพื้นบ้าน และน้ำสมุนไพรท้องถิ่น แนะนำชุมชนอีสานล้านนาและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
นำทุกท่านเดินทางด้วยยานพาหนะคู่ใจของการเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมในหมู่บ้าน กับรถไถพ่วงท้าย
ไปไหนมาไหนที่มีเสียงร้อง “ต๊อก ต๊อก ต๊อก ต๊อก” เป็นอันรู้กันว่าคือรถ “อีต๊อก” ของชาวบ้านนั่นเอง
หลังจากนั้นพาทุกท่านร่วมเป็นดีไซเนอร์กับภารกิจ ทอผ้าลายตาหม่อง ซึ่งเป็นผ้าขาวม้าชนิดหนึ่ง
ที่มีลวดลายตารางสลับสี ชื่อ “ตาหม่อง” เป็นชื่อเรียกตามชื่อของชายหนุ่มพม่าที่มีเอกลักษณ์
ของตนเอง สมควรแก่เวลานำทุกท่านไปสัมผัสวิถีชาวไร่ชาวสวน ณ ไร่วู๊ดดี้ ไร่ผสมผสานที่ปลูกพืชผลหลากหลายชนิด
สนุกกับกิจกรรมให้เราเก็บผลไม้สด ๆ ตามฤดูกาล เช่น เสาวรสสด ๆ จากต้นด้วยตัวเอง ชิมยำมะนาวผสมน้ำผึ้ง
มะนาวพันธุ์ไร้เมล็ด ลูกใหญ่ ซึ่งบอกได้คำเดียวว่า หนุบหนับจี๊ดจ๊าด สะใจ ทั้งแซ่บทั้งสดชื่น ตื่นทั้งวัน
จากนั้นนำทุกท่านไปยังโรงสีข้าวกล้องโบราณ
ท่านจะได้ทดลองสีข้าวกล้องแบบโบราณเปรียบเสมือนย้อนกลับไปในสมัยอดีตที่เคยใช้สีข้าวที่ยังคงเหลือไว้ให้ท่านได้ทดลอง
พร้อมชิมน้ำข้าวกล้องเพื่อสุขภาพที่มีคุณประโยชน์และเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย เยี่ยมชมสวนศักดิ์ทอง
ถั่วดาวอินคา ต้นกำเนิดจากประเทศเปรู ที่ชื่อว่าอินคา ได้ค้นพบครั้งแรกในช่วงอาณาจักร
ของชาวอินคา ชิมเมี่ยงดาวอินคาเพื่อสุขภาพ ช่วยลดคอเลสเตอรอล ลดความดัน ลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคหัวใจ ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากดาวอินคาได้ตามอัธยาศัย
เย็น ถึงเวลาสู่ภารกิจสุดไฮไลต์ที่ทุกท่านรอคอย คือ “ล่องเรือแม่น้ำโขง บูชาพญานาค
ตามรอยประวัติศาสตร์นครสุวรรณโคมคำ รับพลังท้องมังกร” เคลิบเคลิ้มไปกับสายลมเย็น ๆ และกระแสน้ำที่ไหลริน
พร้อมซึมซับวิว Vanilla Sky ของฟากฟ้าเหนือฝั่งโขง ชมพระอาทิตย์ตกดิน ชิมหมูปิ้งตาปัน อร่อยที่สุดในสามโลก
พร้อมจิบสมุนไพรยาดองลอกคราบ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เป็นลูกเป็นหลาน แสนอบอุ่นประทับใจ
ต่อด้วยพิธีแห่ขันโตกบูชาพญาขันข้าว ตามความเชื่อของบรรพบุรุษแต่นานมา รับประทานอาหารเย็นขันโตกดินเนอร์
ท่ามกลางบรรยากาศ กาดมั่วคัวแลงและการแสดงวิถีอีสานล้านนา
สมควรแก่เวลา นำทุกท่านพักโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน สะอาด สะดวก สงบ ปลอดภัย
มาตราฐาน SHA สาขาที่พักโรงแรม และห้องประชุม พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านใส่บาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
ร่วมทำอาหารท้องถิ่น ด้วยผักสวนครัวรั้วบ้านที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
รับประทานอาหารเช้าพร้อมเจ้าของบ้าน
นำทุกท่านปั่นจักรยาน ชมหมู่บ้าน และริมแม่น้ำโขง
อำลาโฮมสเตย์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อชุมชน

คุณปนิตา ศรีขัติย์

081-9527058, 082-2423249

223 หมู่ 3 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

Line id: 0819527058