21

บ้านเขายายเที่ยง

จ.นครราชสีมา

ชุมชนบ้านเขายายเที่ยง เป็นชุมชน 2 ศาสนา (ไทย-มุสลิม)
ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ
เพื่อให้ชุมชนได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งทัศนศึกษา
ด้านพลังงานครบวงจร ทั้งพลังงานน้ำ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานลม
และคนในชุมชนก็ได้รับประโยชน์ และมีการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยวอย่างมากมาย

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,000 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

จากเมืองใต้พิภพ จรดปลายฟ้า

ONE DAY TRIP

ราคา: 400 บาท/ท่าน

ตลุยแดนพรรณไม้และแมลง สำรวจอุโมงค์พลังงานใต้พิภพ เพิ่มพูนประสบการณ์เกษตรทฤษฎีใหม่

ONE DAY TRIP

ราคา: 420 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

น้ำผึ้งเดือนห้าเขายายเที่ยง

กาแฟดริปซองกรอง (กล่อง)

ชุดดริปหวดกาแฟ

ติดต่อชุมชน

นางอรวรรณ กอบวิทยา

081-5792598

อ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (บ้านเขายายเที่ยง) ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

Line id: khaoyaithiangtravel

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download