บ้านเขายายเที่ยง13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

บ้านเขายายเที่ยง

จ.นครราชสีมา

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

24 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

60 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,000 บาท

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.00-09.45 น. – สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม/ ชมบายศรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
09.45-12.00 น. – เดินทางไปยังห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์
– รับประทานอาหารว่าง (กาแฟดริป หรือ น้ำหวานโซดา)
– เข้าห้องน้ำทำธุระให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องประชุม
– รับฟังบรรยายสรุป ภารกิจของโรงไฟฟ้าใต้ดิน
– เยี่ยมชม (พลังงานใต้พิภพ) โรงไฟฟ้าใต้ดิน
12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน เรือนชายน้ำ (ครัวตาตีบ)
13.00-14.30 น. – เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง (เขายายเที่ยง)
– เยี่ยมชมนิทรรศการตะลุยแดนพลังงาน 7 โซน/ ภาพยนต์ 7 มิติ/ โรงไฟฟ้า
Hydrogen Hybrid และสนุกสนานกับเกมส์
14.30-16.00 น. – เดินทางไปยังผายายเที่ยง 1
– ท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชุมชนบ้านเขายาย เที่ยง
บนพื้นที่อุทยานธรณีโคราช
– ร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าลอยฟ้าหลังคาโคราช
– เชิญชิมกาแฟดริปอราบิก้าออร์แกนิก ท่ามกลางธรรมชาติ
– ชมแปลงทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รีฤดูร้อน จากลุ่มเยาวชน ด.เด็กเฮ็ดดี
16.00-18.00 น. – เดินทางไปยังอ่างพักน้ำตอนบน
– ปั่นจักรยานขอพรนมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ชมวิวที่จุด Geo Site Khorat
Geopark เทือกเขาเควสตา ทุ่งกังหันลมลำตะคอง วิวหมื่นล้านมอเตอร์เวย์
และถ่ายภาพพาโนรามา 360 องศา
– เลือกซื้อ/ ชมสินค้าชุมชน
18.00 น. เข้าที่พักตามอัธยาศัย
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.00-10.30 น. – เดินทางถึงสถานีวิจัยลำตะคอง
– เยี่ยมชมความหลากหลายของพันธุ์พืช (เรือนกระจกหลังที่ 1)
– เรียนรู้วิวัฒนาการและการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช (เรือนกระจกหลังที่
2)
– สัมผัสกับแมลงมีชีวิต ประโยชน์ของแมลง และพิพิธภัณฑ์แสดงตัวอย่างของแมลง
10.30-12.00 น. – เดินทางไปยังศูนย์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.คลองไผ่)
– รับฟังบรรยายสรุป
– นั่งรถรางเยี่ยมชมจุดต่าง ๆ ภายในศูนย์
– เลือกซื้อ/ เลือกชมผ้าไหม ที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO
– ชมโรงคั่วชา และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชา
12.00-13.00 น. – เดินทางไปยัง แดนเกษตร 1,055 ไร่ (เขาพริก)
– รับประทานอาหารภายในทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก (ก๋วยเตี๋ยว, ส้มตำ,
อาหารตามสั่ง)
13.00-15.00 น. – นั่งรถรางเข้าไปยัง แดนเกษตร 1,055 ไร่
– ชมศูนย์เพาะเลี้ยงและดูแลสัตว์ เช่น กวาง กระต่าย สุนัข นกกระจอกเทศ
– แปลงเกษตรพอเพียง ห้องเรียนสวนไผ่ โรงเรียนสอนควาย ศูนย์เลี้ยงไหม
15.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

จากเมืองใต้พิภพ จรดปลายฟ้า

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 400 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เรียนรู้ด้านพลังงาน ณ เมืองใต้พิภพ
“พิภพพลังงาน ขุมพลังแห่งประเทศ อุโมงค์ใต้ดิน จุดเช็กอินไม่เหมือนใคร”
อาหาร Zero Waste (อาหารปราศจากขยะเหลือทิ้ง)
“ข้าวห่อใบบัว, ข้าวปิ่นโต อาหารท้องถิ่นจากชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขายายเที่ยง”
บ่าย ปลูกป่าลอยฟ้า หลังคาโคราช
“กิจกรรมด้าน CSR ยิงเมล็ดมะค่าโมง ด้วยหนังสติ๊กลงจากหน้าผาชัน”

ตะลุยแดนพรรณไม้และแมลง สำรวจอุโมงค์พลังงานใต้พิภพ เพิ่มพูนประสบการณ์เกษตรทฤษฎีใหม่

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 420 บาท

วันที่ 1
รายละเอียดกิจกรรม
สามารถเรียนรู้ด้านพรรณไม้ และแมลงหายาก
“แดนพรรณไม้หลากหลายพรรณ และแมลงที่หาดูได้ยาก”
เรียนรู้ด้านพลังงาน ณ นครบาดาล
“ศึกษาการสร้างไฟด้วยน้ำ ภายในอุโมงค์ใต้ดิน”
เสริมประสบการณ์วิถีเกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจร
“ศาสตร์พระราชา”

ติดต่อชุมชน

นางอรวรรณ กอบวิทยา

081-5792598

อ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (บ้านเขายายเที่ยง) ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

Line id: khaoyaithiangtravel