เกาะยาวใหญ่16

สินค้าในชุมชน

เกาะยาวใหญ่

จ.พังงา

น้ำมันชายหยาด

ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ เกาะยาวใหญ่

กรอบกุ้งมังกร