กกสะทอน13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนกกสะทอน

จ.เลย

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

10 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

20 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,500 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. เดินทางขึ้นภูลมโล ชมบรรยากาศในฤดูกาลต่าง ๆ
11.00 น. กิจกรรมทำอาหารพื้นถิ่น ต้มซั่วไก่งาดำ ยำแนวกันไฟ ทำขนมจีนเส้นสด
12.00 น. รับประทานอาหารพื้นถิ่น
13.00 น. ทำกิจกรรมขิงผง ทำบัวลอยน้ำ
15.00 น. ทำกิจกรรมลงสวนเก็บผัก หาวัตถุดิบทำอาหาร
16.00 น. ลงมือทำอาหารที่ได้โจทย์ไป โดยจะมีผู้ช่วยเป็นคนในชุมชน 1 ท่าน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หมูกระทะ และเมนูที่ได้รับโจทย์
19.00 น. ซุ้มรอบกองไฟ ทำกิจกรรมเรื่องเล่าบอกต่อ
โดยนักท่องเที่ยวทุกคนได้ใช้เวลาแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ พร้อมกิจกรรมทำมันเผา
ย่างขนมมาร์ชแมลโลว์
20.00 น. เข้าที่พักโฮมสเตย์
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
05.30 น. รับบรรยากาศสดชื่นที่ภูพระใหญ่ พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น
08.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตร/ รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ และชมบรรยากาศของอุทยานเทิดพระเกียรติ
11.00 น. เข้าที่พักเพื่อเก็บของ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน/ ชมสินค้าชุมชน และซื้อของฝาก
13.00 น. เดินทางกลับ

Gastronomy ถิ่นวีรชนคนกล้า ผืนป่ายุคไดโนเสาร์ ไต่เขาชมนางพญา

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,590 บาท

* 10-30 คน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ทำกิจกรรมทำ “น้ำผักสะทอน” ศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมการกินของชาวชุมชนที่ได้นำในต้นสะทอนมาทำน้ำปรุงรส
ทานอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นอาหารขึ้นชื่อที่ใครมาก็ห้ามพลาด
บ่าย กิจกรรมแปรรูปขิงผง เรียนรู้วิธีการทำ และการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
เย็น ชมการแสดงผีตาโขน แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลย จากกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ชมแสงแรกบนภูลมโล แสงสีทองทอประกายห่มหุบเขาสีชมพู
เรียนรู้วิถีการทำเกษตรที่เป็นสินค้าหลักของชุมชนซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเลาะร่องสวนไปศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกร
เช่น ไร่ขิง สวนแก้วมังกร เป็นต้น

THEME-ECOTOURISM

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,590 บาท

* 10-30 คน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า กิจกรรมไตเขาชมนางพญา นั่งรถแอดเวนเจอร์สุดมั่นบนถนนสีฝุ่น
รับประทานอาหาร
บ่าย กิจกรรมแปรรูปชาใบสะทอน
เดิมชมแปลงผัก ผลไม้ บริเวณศูนย์เรียนรู้บ้านขิงรสนิยม ชิม ชม และเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน
กิจกรรมลองห่อสลัดโรล
เย็น รับประทานอาหารท้องถิ่นชุดขันโตก เมนู “ซั่วไก่งาดำ”
กลับเข้าที่พัก
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ชมแสงแรกของวัน พร้อมสักการะพระใหญ่
รับประทานอาหาร เซตข้าวเหนียวดำห่อใบตองพร้อมหมูทอดและแจ่วดำน้ำผักสะทอน
เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาความรู้การทำไร่ขิง
แวะชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อชุมชน

คุณนิยม กุลาชัย

093-4628291

ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

Line id: 0934628291