42

การท่องเที่ยววิถีชุมชน “ฅนบ้านใต้” เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน
ที่อยากสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี อีกทั้งยังต้องการที่จะสร้างการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
ให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว พร้อมทั้งพัฒนาคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้มีศักยภาพ
ที่จะเชื่อมโยงคนในชุมชนและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เกิดการสืบทอดภูมิปัญญา
ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้ต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่พร้อมพานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและสัมผัสกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน “ฅนบ้านใต้”

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,800 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

อาหารพื้นถิ่น วิถีเกาะ

2 วัน 1 คืน

ราคา: 2,880 บาท/ท่าน

ปล่อยลูกปู ดูวิวพระอาทิตย์ตก Goodbye Sun – Say Hi พระจันทร์ ที่แหลมวายหาดบ้านใต้

2 วัน 1 คืน

ราคา: 2,899 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมสานทางมะพร้าว

กาละแม

ปลาแดดเดียว

ติดต่อชุมชน

คุณดวงพร สมศิลป์

091-2081290

64/8 ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

Line id: @bowbo0634, @kee_k1e2

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download