ฅนบ้านใต้13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ท่องเที่ยววิถีชุมชน “ฅนบ้านใต้”

จ.สุราษฎร์ธานี

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

2 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

60 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,800 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
11:00 น. ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว ที่ธนาคารปูม้าบ้านใต้
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชุมชน
13:00 น. ชมบ้านโบราณ เรียนรู้การทำขนมประจำท้องถิ่น
13.30 น. เช็คอินเข้าที่พัก
15:30 น. ชมศิลปะพื้นบ้าน
16:30 น. เดินทางไปยังแหลมวาย
17:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ แหลมวาย
17:30 น. ปล่อยปูดูอาทิตย์
18:00 น. รับประทานอาหารเย็น
22:00 น. กิจกรรมนันทนาการ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06:00 น. ตักบาตร
07:30 น. รับประทานอาหารเช้า
08:30 น. เดินทางไปสักการะเจดีย์ขรัวพุฒสรณ์ ชมทิศเหนือของเกาะสมุย 180 องศา
09:30 น. ชมเขตชุมชน
10:00 น. เดินทางไปน้ำตกลูกตาโท๊ะ
10:30 น. ดำน้ำตื้น พายเรือดูปลา
11:30 น. กลับเข้าที่พัก
12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. ซื้อของฝาก ของที่ระลึก ถ่ายรูปจุดเช็คอิน
14:00 น. นักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อาหารพื้นถิ่น วิถีเกาะ

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 2,880 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว ณ ธนาคารปูม้าบ้านใต้ เริ่มต้นเส้นทางวิถีเกาะด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรพื้นบ้าน
รับฟังประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านใต้ ธนาคารปู ชมนิทรรศการปูม้า
เรียนรู้วงจรชีวิตของปูม้าในพื้นที่บ้านใต้ เยี่ยมชมการอนุบาลลูกปูม้า
นั่งซาเล้งหรือปั่นจักรยานเที่ยวในชุมชน เยี่ยมชมหมู่บ้านประมง
ดูวิถีการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารประมงพื้นบ้าน
เช่น ปลาแดดเดียว ปลาหวาน หมึกแห้ง วายแห้ง ซึ่งจะมีมากในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม หรือ
ชมสาธิตและทดลองกวนกะละแม หรือยาหนมเกาะสมุย ยาหนมหรือพญาขนม
ขนมมงคลของคนท้องถิ่น ชม ลงมือกวน ชิมและซื้อกลับ
รับประสบการณ์ตำรับอาหารถิ่นเกาะสมุย ด้วยเมนูหมึกวายคั่ว หมึกผัดหวาน เคยจี น้ำชุบมุงมัง ปลาเป้งหุบ
และฟังเรื่องเล่าที่มาภูมิปัญญาอาหารถิ่นเกาะ ความเชื่อมโยงของทรัพยากร อาชีพ อาหาร
บ่าย เข้าที่พัก รีสอร์ตชุมชน พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศสวนมะพร้าว ชุมชนบ้านใต้ใกล้ทะเล พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรอาหารให้เกาะสมุย กับกิจกรรมอนุรักษ์ความยั่งยืนทางอาหาร ปล่อยลูกปูดูวิวอาทิตย์ตก
Goodbye Sun – Say Hi พระจันทร์ที่แหลมวาย นั่งชมวิวมองทะเลสวยตะวันลับฟ้า เนิบช้า ผ่อนคลาย ก่อนกลับ
สักการะพ่อตาปากเหยาที่ศาลาปากเหลา ศาลาพ่อตาเป็นศาลาที่พักที่นิยมสร้างไว้เป็นที่พักผ่อนของชาวบ้านชาวเรือ
และเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชุมชนให้ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ
แล้วกลับที่พักด้วยความอิ่มเอมใจ
ลิ้มรสกับเมนูปิ้งย่าง หมึก กุ้ง ปู ปลา กั้ง สด ๆ จากกลุ่มประมงบ้านใต้
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนชาวเกาะโดยปราชญ์ชุมชนกับแนวคิดการอนุรักษ์ หรือ
นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีประมงลงเรือตกหมึกช่วงฤดูกาล ซึ่งหมึกจะมีมากในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
กลับเข้าที่พัก พักผ่อนเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมในวันต่อไป
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เยี่ยมชมวิถีประมงท้องถิ่น ดูเรือขึ้นปลา ขึ้นกุ้ง ลากวาย
บ้านใต้เป็นแหล่งวายหรือหมึกวายที่อุดมสมบูรณ์ของเกาะสมุย ในฤดูวาย (มิถุนายน กรกฎาคม)
สามารถดูการลากวายหรือต่อวาย ที่หาดบ้านใต้ ฟังเรื่องราวอาชีพวิถีชาวประมง เครื่องมืออุปกรณ์
ภูมิปัญญาดูน้ำดูฟ้า และนิเวศสัตว์น้ำประมงบ้านใต้
สักการะ เจดีย์ขรัวพุทธสรณ์ จุดชมวิวทิศเหนือ 180 องศา ที่เขาหน้าพระลาน “พ่อเฒ่าขรัวพุทธสรณ์” แปลว่า
พ่อที่ยิ่งใหญ่ของชาวเกาะ การที่เรียกขานเช่นนั้น เพราะความเลื่อมใสศรัทธาประหนึ่งบิดาแห่งตน
ฟังเรื่องเล่าตำนานขรัวพุทธสรณ์ กับเรื่องราวของควายบูชา
เขาหน้าพระลานมีจุดชมวิวมุมสูงที่มองเห็นเกาะพะงันและอ่าวบ่อผุดของเกาะสมุย ถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
เยี่ยมชมวัดหน้าพระลาน สักการะพ่อเฒ่าหน้าลานวาจาสิทธิ์ที่นับถือเคารพของคนบ้านใต้แม่น้ำ
และระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านเคยเสด็จเกาะสมุยที่ศาลาพระพุทธเจ้าหลวง
วัดหน้าพระลานเป็นวัดริมทะเล อีกสถานที่จัดงานประเพณีจบปีจบเดือนของชาวเกาะ
นุ่งผ้าถุงแบบชาวเกาะมะพร้าว ถ่ายภาพกับบ้านแต่แรก(สถาปัตยกรรมบ้านถิ่นใต้) “บ้านไทยพื้นถิ่นภาคใต้”
ย้อนบรรยากาศเกาะสมุยแต่แรก หรือ ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านรำมโนราห์ การละเล่นของคนใต้ในบรรยากาศเกาะ
รับประทานอาหารกลางวัน ดับชั้นกินห่อริมคลองวังเข้ หมูโค น้ำชุบพริก ข้าวมัน แกงเลียงผัก เป็นต้น
บ่าย ผ่อนคลาย DIY ฝึกสมาธิเรียนรู้หัตถกรรม งานสานใบมะพร้าว ชาวเกาะ เช่นหมวกใบมะพร้าว ตะกร้า
ถาดใส่ผลไม้จากใบมะพร้าว ของเล่นใบมะพร้าวสานจากธรรมชาติ
ก่อนบอกลาบ้านใต้ แวะเยี่ยมชมถ่ายรูปกับควายลุงดม สิ่งมีชีวิตกับความผูกพัน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
จากบทบาทในนาข้าว บนเกาะสมุย ในอดีต สู่ค่านิยมการชนควาย โชว์ควาย
และกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลเลี้ยงดูเหมือนลูกในยุคปัจจุบัน
เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกชุมชน ก่อนอำลาบ้านใต้ เกาะสมุย เดินทางกลับอย่างมีความสุขและสวัสดิภาพ

ปล่อยลูกปู ดูวิวพระอาทิตย์ตก Goodbye Sun – Say Hi พระจันทร์ ที่แหลมวายหาดบ้านใต้

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 2,899 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว ณ ธนาคารปูม้าบ้านใต้ เริ่มต้นเส้นทางวิถีเกาะด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น
รับฟังประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านใต้ ธนาคารปู ชมนิทรรศการปูม้า
เรียนรู้วงจรชีวิตของปูม้าในพื้นที่บ้านใต้ เยี่ยมชมการอนุบาลลูกปูม้า
นั่งซาเล้งหรือปั่นจักรยานเที่ยวในชุมชน เยี่ยมชมหมู่บ้านทำขนม ชมสาธิตและทดลองกวนกะละแม หรือยาหนมเกาะสมุย
ยาหนมหรือพญาขนม ขนมมงคลของคนท้องถิ่น ชม ลงมือกวน ชิมและซื้อกลับ
รับประสบการณ์ตำรับ อาหารถิ่นเกาะสมุย ด้วยเมนูหมึกวายคั่ว หมึกผัดหวาน เคยจี น้ำชุบมุงมัง ปลาเป้งหุบ
และฟังเรื่องเล่าที่มาภูมิปัญญาอาหารถิ่นเกาะ ความเชื่อมโยงของทรัพยากร อาชีพ อาหาร
บ่าย มุ่งหน้าสู่ น้ำตกลูกตาโท๊ะ แหล่งน้ำจากทิวเขากลางเกาะสมุย ชาวบ้านเรียกน้ำตกท่าเหนือ หยิบตะกร้าเข้าสวย
เยี่ยมชม ชิมผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน เงาะ ซึ่งจะมีในช่วง กรกฎาคม – กันยายน เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
เข้าที่พัก รีสอร์ตชุมชน พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศสวนมะพร้าว ชุมชนบ้านใต้ใกล้ทะเล พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรอาหารให้เกาะสมุยกับกิจกรรมอนุรักษ์ความยั่งยืนทางอาหาร ปล่อยลูกปูดูวิวอาทิตย์ตก Goodbye
Sun – Say Hi พระจันทร์ที่แหลมวาย นั่งชมวิวมองทะเลสวยตะวันลับฟ้า เนิบช้า ผ่อนคลาย ก่อนกลับ
สักการะพ่อตาปากเหยาที่ศาลาปากเหลา ศาลาพ่อตาเป็นศาลาที่พักที่นิยมสร้างไว้เป็นที่พักผ่อนของชาวบ้านชาวเรือ
และเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชุมชนให้ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ
แล้วกลับที่พักด้วยความอิ่มเอมใจ
ลิ้มรสกับเมนูปิ้งย่าง หมึก กุ้ง ปู ปลา กั้ง สด ๆ จากกลุ่มประมงบ้านใต้
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนชาวเกาะโดยปราชญ์ชุมชนกับแนวคิดการอนุรักษ์
หรือนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีประมงลงเรือตกหมึกช่วงฤดูกาล ซึ่งหมึกจะมีมากในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
กลับเข้าที่พัก พักผ่อนเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมในวันต่อไป
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เยี่ยมชมวิถีประมงท้องถิ่น ดูเรือขึ้นปลา ขึ้นกุ้ง ลากวาย
บ้านใต้เป็นแหล่งวายหรือหมึกวายที่อุดมสมบูรณ์ของเกาะสมุย ในฤดูวาย(มิถุนายน กรกฎาคม)
สามารถดูการลากวายหรือต่อวาย ที่หาดบ้านใต้ ฟังเรื่องราวอาชีพวิถีชาวประมง เครื่องมืออุปกรณ์
ภูมิปัญญาดูน้ำดูฟ้า และนิเวศสัตว์น้ำประมงบ้านใต้
สักการะ เจดีย์ขรัวพุทธสรณ์ จุดชมวิวทิศเหนือ 180 องศา ที่เขาหน้าพระลาน “พ่อเฒ่าขรัวพุทธสรณ์ ” แปลว่า
พ่อที่ยิ่งใหญ่ของชาวเกาะ การที่เรียกขานเช่นนั้น เพราะความเลื่อมใสศรัทธาประหนึ่งบิดาแห่งตน
ฟังเรื่องเล่าตำนานขรัวพุทธสรณ์ กับเรื่องราวของควายบูชา
เขาหน้าพระลานมีจุดชมวิวมุมสูงที่มองเห็นเกาะพะงันและอ่าวบ่อผุดของเกาะสมุย ถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
เยี่ยมชมวัดหน้าพระลาน สักการะพ่อเฒ่าหน้าลานวาจาสิทธิ์ที่นับถือเคารพของคนบ้านใต้แม่น้ำ
และระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านเคยเสด็จเกาะสมุยที่ศาลาพระพุทธเจ้าหลวง
วัดหน้าพระลานเป็นวัดริมทะเล อีกสถานที่จัดงานประเพณีจบปีจบเดือนของชาวเกาะ
นุ่งผ้าถุงแบบชาวเกาะมะพร้าว ถ่ายภาพกับบ้านแต่แรก(สถาปัตยกรรมบ้านถิ่นใต้) “บ้านไทยพื้นถิ่นภาคใต้”
ย้อนบรรยากาศเกาะสมุยแต่แรก หรือชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านรำมโนราห์ การละเล่นของคนใต้ในบรรยากาศเกาะ
รับประทานอาหารกลางวัน ดับชั้นกินห่อริมคลองวังเข้ หมูโค น้ำชุบพริก ข้าวมัน แกงเลียงผัก เป็นต้น
บ่าย ผ่อนคลาย DIY ฝึกสมาธิเรียนรู้หัตถกรรม งานสานใบมะพร้าว ชาวเกาะ เช่นหมวกใบมะพร้าว ตะกร้า
ถาดใส่ผลไม้จากใบมะพร้าว ของเล่นใบมะพร้าวสานจากธรรมชาติ
ก่อนบอกลาบ้านใต้ แวะเยี่ยมชมถ่ายรูปกับควายลุงดม สิ่งมีชีวิตกับความผูกพัน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
จากบทบาทในนาข้าว บนเกาะสมุย ในอดีตสู่ค่านิยมการชนควาย โชว์ควาย
และกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลเลี้ยงดูเหมือนลูกในยุคปัจจุบัน
เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกชุมชน ก่อนอำลาบ้านใต้ เกาะสมุย เดินทางกลับอย่างมีความสุขและสวัสดิภาพ

ติดต่อชุมชน

คุณดวงพร สมศิลป์

091-2081290

64/8 ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

Line id: @bowbo0634, @kee_k1e2