17

ชุมชนลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว เป็นชุมชนเล็ก ๆ มี 7 หมู่บ้าน โดยคนในชุมชน 4 หมู่บ้าน
เป็นคนเชื้อสายลาวเวียง อพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งชุมชนมีเอกลักษณ์สำคัญ
ได้แก่ การแต่งกายที่จะมีชุดฟอร์มทั้งชายและหญิง แต่งในวันสำคัญ ๆ ของชุมชน
มีวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นที่ถ่ายทอดจนถึงปัจจุบัน คือ อั่วบักเผ็ด แจ่วเอาะ แกงโอ๊ะเอ๊ะ เป็นต้น
มีประเพณีที่น่าสนใจ อาทิ การตักบาตรหาบจังหันในตอนเช้า และยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย รวมถึงที่พักโฮมสเตย์สำหรับท่านที่ต้องการพักที่ชุมชน

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,400 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

ลาวเวียงโบราณ..สไตล์

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,400 บาท/ท่าน

ลาวเวียงโบราณ..สไตล์

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,400 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

นํ้าพริกปลาย่างลาวเวียง

กระเป๋าผ้ารักษ์โลก

สาแหรกจิ๋ว สำหรับใส่แก้วน้ำ

ติดต่อชุมชน

นายทศพร ตรีพุฒ

087-8455220

ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140

Line id: banpai1995

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download