ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียง17

สินค้าในชุมชน

ชุมชนลาวเวียงบ้านหาดสองแคว

จ.อุตรดิตถ์

นํ้าพริกปลาย่างลาวเวียง

กระเป๋าผ้ารักษ์โลก

สาแหรกจิ๋ว สำหรับใส่แก้วน้ำ