ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียง13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนลาวเวียงบ้านหาดสองแคว

จ.อุตรดิตถ์

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

20 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

50 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,400 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.00 น. ต้อนรับ พูดคุยประวัติชุมชน
10.00 น. ไหว้พระหลวงพ่อจันทร์ และศาลเจ้าพ่อ
10.30 น. เรียนรู้ทำอาหารพื้นบ้าน อั่วบักเผ็ด-ขนมดาดกระทะ
12.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้านลาวเวียง
13.00 น. กิจกรรมเรียนรู้ทำสาแหรกจิ๋ว
14.30 น. กิจกรรมทำผ้ามัดย้อม
15.30 น. ไหว้พระอกแตก
16.30 น. เดินเที่ยวสะพานสลิงข้ามน้ำน่าน
17.00 น. เข้าบ้านโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานข้าวแลงลาวเวียง บุฟเฟ่ต์ และชมการแสดงต้อนรับ
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. กิจกรรมอะเมซิ่งตักบาตรหาบจังหัน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ไผ่ซางหม่น
10.30 น. เยี่ยมชม แวะซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าด้นมือ-กล้วยฉาบ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ลาวเวียงโบราณ..สไตล์

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,400 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เดินทางยังชุมชนลาวเวียงหาดสองแคว
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในแบบฉบับของชุมชน เวลคัมดริงก์ – น้ำสมุนไพร – ขนมไทยพื้นบ้าน ณ
บ้านโฮมสเตย์หาดสองแคว
พร้อมกับไปไหว้ศาลเจ้าพ่อประจำหมู่บ้าน
เรียนรู้ ลิ้มรส มนต์เสน่ห์อาหารชาววังลาวเวียง “อั่วบักเผ็ด”
ทานอาหารกลางวัน แบบพื้นบ้านลาวเวียง
บ่าย สืบสานตำนาน กิจกรรมทำสาแหรกจิ๋ว ของคุณลุงสมานที่มีหนึ่งเดียว
เรียนรู้มัดย้อมแบบง่าย ๆ สไตล์ลาวเวียง
เดินทางสู่วัดบ้านแก่งใต้ สักการะ… อะเมซิ่งพระอกแตก เดินเที่ยว ถ่ายภาพ สะพานสลิงข้ามลำน้ำน่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ บ้านพักโฮมสเตย์
เย็น ย่างเลาะ เซาะกิน เลาะเบิ่ง ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียง
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตื่นเช้า ๆ แบบสโลว์ไลฟ์ ในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม..ตักบาตรหาบจังหัน ไปทำบุญที่วัดหาดสองแคว
รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
เรียนปักกระเป๋าผ้าด้นมือ ออกแบบลวดลายตามใจชอบ
เรียนรู้ไผ่เศรษฐกิจซางหม่น ชิมชาจากใบไผ่และสานปลาตะเพียนจากไม้ไผ่
ทานอาหารกลางวัน บรรยากาศสวนไผ่ ติดริมน้ำน่าน (พร้อมเดินทางกลับ ด้วยความปลอดภัย สวัสดี)

ลาวเวียงโบราณ..สไตล์

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,400 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เดินทางยังชุมชนลาวเวียงหาดสองแคว
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในแบบฉบับของชุมชน เวลคัมดริงก์ – น้ำสมุนไพร – ขนมไทยพื้นบ้าน ณ
บ้านโฮมสเตย์หาดสองแคว
พร้อมกับไปไหว้ศาลเจ้าพ่อประจำหมู่บ้าน
เรียนรู้ ลิ้มรส มนต์เสน่ห์อาหารชาววังลาวเวียง “อั่วบักเผ็ด”
ทานอาหารกลางวัน แบบพื้นบ้านลาวเวียง
บ่าย สืบสานตำนาน กิจกรรมทำสาแหรกจิ๋ว ของคุณลุงสมานที่มีหนึ่งเดียว
เรียนรู้มัดย้อมแบบง่าย ๆ สไตล์ลาวเวียง
เดินทางสู่วัดบ้านแก่งใต้ สักการะ… อะเมซิ่งพระอกแตก เดินเที่ยว ถ่ายภาพ สะพานสลิงข้ามลำน้ำน่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ บ้านพักโฮมสเตย์
เย็น บุฟเฟต์อาหารมื้อแลง ลาวเวียง พร้อมชมการแสดงต้อนรับจากชุมชน เช่น การแสดงบาสโลบ, รำวงกลองยาว,
ดนตรีพื้นบ้านประยุกต์
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ บ้านโฮมสเตย์
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตื่นเช้า ๆ แบบสโลว์ไลฟ์ ในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม..ตักบาตรหาบจังหัน ไปทำบุญที่วัดหาดสองแคว
รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
เรียนปักกระเป๋าผ้าด้นมือ ออกแบบลวดลายตามใจชอบ
เรียนรู้ไผ่เศรษฐกิจซางหม่น ชิมชาจากใบไผ่และสานปลาตะเพียนจากไม้ไผ่
ทานอาหารกลางวัน บรรยากาศสวนไผ่ ติดริมน้ำน่าน (พร้อมเดินทางกลับ ด้วยความปลอดภัย สวัสดี)

ติดต่อชุมชน

นายทศพร ตรีพุฒ

087-8455220

ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140

Line id: banpai1995