38

บ้านสำเภาใต้

จ.พัทลุง

“สำเภาไทย” เป็นตลาดชุมชนท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ “บ้านสำเภาใต้”
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือน
และสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุง
เช่น ศูนย์หัตถกรรมกะลามะพร้าว ดูยอยักษ์ที่ปากประ หาดแสนสุขลำปำ วังเจ้าเมือง
วัดวัง และหอศิลป์หนังตะลุง ทั้งนี้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและประมง

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 2,000 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

Family outing + Homestay

2 วัน 1 คืน

ราคา: 2,500 บาท/ท่าน

* ราคา 1,500 ไม่รวมที่พัก

Creative tourism

ONE DAY TRIP

ราคา: 2,500 บาท/ท่าน

* ราคา 1,500 ไม่รวมที่พัก

สินค้าในชุมชน

สาคูต้น

ปลาดุกร้า

ข้าวสังข์หยด

ติดต่อชุมชน

นายธนภูมิ มะอักษร

083-6527330

ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

Line id: -

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download