บ้านสำเภาใต้17

สินค้าในชุมชน

บ้านสำเภาใต้

จ.พัทลุง

สาคูต้น

ปลาดุกร้า

ข้าวสังข์หยด