บ้านสำเภาใต้13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

บ้านสำเภาใต้

จ.พัทลุง

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

2 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

10 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 2,000 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.30-09.30 น. ไหว้พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ”พระพุทธรูปสี่มุมเมือง”
09.40-10.00 น. ถ่ายรูปเช็คอิน “ที่นี่พัทลุง” ที่มองเห็นเขาอกทะลุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
10.10-11.50 น. เยี่ยมชมหาดแสนสุขลำปำ วังเจ้าเมืองพัทลุง และวัดวังซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารบางชาม ชิมเมนูเด็ด “ปลาลูกเบร่ทอดขมิ้น” พร้อมชมวิวยอคลองปากประซึ่งเป็นลำคลองที่กั้นระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอควนขนุน (ตลอดเส้นทางไปร้านอาหารจะมีชาวบ้านขายปลาตัวเล็กตากแห้ง
เรียกว่าปลาลูกเบร่จำหน่ายเป็นของฝาก)
13.30 น. เดินทางไปยังสำเภาไทย ชุมชนบ้านสำเภาใต้ ซึ่งตลอดเส้นทางจะมีชาวบ้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นหน้าบ้าน เช่น เครื่องจักสานจากกระจูด ข้าวสังข์หยดข้าวพันธุ์พื้นเมืองพัทลุง
13.50 น. เช็คอินเข้าที่พักกระท่อมน้อยชายนา ณ สำเภาไทย ตลาดชุมชน และจุดชมวิวธรรมชาติกลางทุ่งนา
14.30-17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ เช็คอินตามจุดต่าง ๆ บริเวณสำเภาไทยในพื้นที่ 20 ไร่ เช่น เรือสำเภากลางทุ่ง คิงคองยักษ์ และควายน้ำที่ทำจากฟางข้าว และเทริดยักษ์ที่มีความสวยงามและเสน่ห์ของมโนรา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นวิถีชีวิตของชาวนาและชาวประมงลุ่มน้ำทะเลสาบ รวมถึงการเลือกซื้อสินค้าจากชุมชน
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น และร่วมกิจกรรมกับชุมชน
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00-08.00 น. ตื่นเช้าตักบาตร รับประทานอาหารเช้า พร้อมชมบรรยากาศยามเช้าของชุมชนและท้องทุ่ง
09.00 น. ออกเดินทางไปชมเมืองเก่าชัยบุรี
09.20-10.30 น. ชมวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ศึกษาประวัติศาสตร์พัทลุง
10.30-11.30 น. เยี่ยมศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมกะลามะพร้าวลุงปลื้ม พร้อมซื้อของที่ระลึก
12.00-13.45 น. รับประทานขนมจีนนางลาด แหล่งชุมชนขนมจีนชื่อดังของพัทลุง พร้อมทั้งเป็นแหล่งผลิตกาละแมพัทลุง ที่สามารถซื้อเป็นของฝาก
14.00-15.30 น. ชมหอศิลป์หนังตะลุง พิพิธภัณฑสถานแสดงตัวหนังตะลุง และการละเล่นหนังตะลุง พร้อมประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง และจำหน่ายของระลึกเกี่ยวกับหนังตะลุง
15.35-16.00น. ไหว้ศาลหลักเมืองพัทลุง เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ
16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Family Outing + Homestay

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 2,500 บาท

* ราคา 1,500 ไม่รวมที่พัก

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า “เยี่ยมป่าสาคู ดูและลองทำแป้งสาคูแท้เมืองหนังตะลุง” เดินชมป่าสาคู ดูกรรมวิธีทำแป้งสาคู
และการร่อนแป้งให้เป็นเม็ดสาคู กิจกรรมลองร่อนแป้งสาคู เรียนรู้การทำสาคูตามวิถีชาวบ้าน
อาหารท้องถิ่น ข้าวสังข์หยด + ปลาดุกร้า + แกงใต้
บ่าย “ทำขนมสาคูต้น ต้นฉบับอันลือลั่นของเมืองลุง” เรียนรู้การทำขนมไทยจากแป้งสาคู ตั้งแต่เริ่มต้น
กวนแป้งเป็นขนมสาคู และการคั้นน้ำกะทิจากมะพร้าวสด
พัก Homestay ท่าสำเภาไทย
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า สูดอากาศยามเช้า ท่ามกลางวิถีพอเพียง เก็บผักสวนครัว ไม่ต้องกลัวสารพิษ
เก็บผักสวนครัวในพื้นที่โอมสเตย์(สำเภาไทย) ท่ามกลางกลิ่นดินและน้ำค้าง

Creative tourism

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 600 บาท

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า “เส้นทางจักสานกระจูดเมืองลุง หัตถกรรมพื้นบ้านกว่า 100 ปี” อาหารพื้นถิ่น ข้าวสังข์หยด ปลาดุกร้า สาคูต้น ขนมหวาน
บ่าย “ฝึกหัตถกรรมจักสานกระจูด หัตถกรรมพื้นบ้านกว่า 100 ปี”

ติดต่อชุมชน

นายธนภูมิ มะอักษร

083-6527330

ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

Line id: -