13

เมืองปอน

จ.แม่ฮ่องสอน

บ้านเมืองปอน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ เชื้อสายไทยใหญ่ เมืองกลางขุนเขา แม่น้ำยวมไหลผ่าน
ธรรมชาติสวยจนละเมอ ยามหนาวหมอกจะคลุมเมือง เห็นแล้วจะเพ้ออยากไปใช้ชีวิต
ที่นี่เมืองแห่งวัฒนธรรม อาหารไตเลื่องชื่อ ผู้คนน่ารัก “นอนเมืองปอน 1 คืน อายุยืน 1 ปี”

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,000 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

กิจกรรมการเรียนรู้ ชูอาหารไทยใหญ่ แวะเช็คอินโฮมสเตย์ระดับประเทศ The Best เมืองปอน ณ โฮมสเตย์ป้าคำหลู่บ้านโบราณร้อยปี

2 วัน 1 คืน

ราคา: 900 บาท/ท่าน

กิจกรรมการเรียนรู้ ชูอาหารไทยใหญ่ แวะเช็คอินโฮมสเตย์ระดับประเทศ The Best เมืองปอน ณ โฮมสเตย์ป้าคำหลู่บ้านโบราณร้อยปี

3 วัน 2 คืน

ราคา: 1,500 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

กุ๊บไต

ติดต่อชุมชน

นางสาวทรงชม สุนันท์

097-9930718

72 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

Line id: pokpongwongyai

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download