บ้านเมืองปอน11

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

เมืองปอน

จ.แม่ฮ่องสอน

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

1 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

30 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,000 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
05.30 น. เดินตลาดเช้าที่วายเร็วที่สุด
06.30 น. ตักบาตรหน้าบ้านไตโบราณ
09.00 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 1 บ้านไตโบราณร้อยปี หลังเดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10.00 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การนวดแผนโบราณฉบับไทใหญ่
13.00 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ข้าวปุ๊กงาไทใหญ่ ของทานเล่นที่หาทานได้ยาก
14.00 น. เดินเที่ยวหมู่บ้าน
16.00 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 4 อาหารไทใหญ่ อาหารของการมีส่วนร่วม
18.00 น. รับประทานอาหารไทใหญ่ ขันโตก
19.00 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 5 กระทงสวยดอก ความเชื่อ วัฒนธรรม ศรัทธา
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. ตักบาตรหน้าบ้านไตโบราณ พร้อมกระทงสวยดอกฝีมือนักท่องเที่ยว
09.00 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การจักสานกุ๊บไต
10.00 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 7 การปักฉลุเสื้อไทใหญ่

กิจกรรมการเรียนรู้ ชูอาหารไทยใหญ่ แวะเช็คอินโฮมสเตย์ระดับประเทศ The Best เมืองปอน ณ โฮมสเตย์ป้าคำหลู่บ้านโบราณร้อยปี

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 900 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ใส่บาตรกรวยดอกไม้
อาหารของการมีส่วนร่วม Cooking together
บ่าย กิจกรรมกุ๊บไต เดิน/ปั่น เที่ยวชมหมู่บ้าน แช่น้ำพุร้อน กรวยดอกไม้ถวายพระ
เย็น อาหารตามฤดูกาล ทำกรวยดอกไม้
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ไข่ต้มน้ำแร่ ไข่เบอะตอนเช้า
ขนมไทใหญ่ ขนมปุกงา

กิจกรรมการเรียนรู้ ชูอาหารไทยใหญ่ แวะเช็คอินโฮมสเตย์ระดับประเทศ The Best เมืองปอน ณ โฮมสเตย์ป้าคำหลู่บ้านโบราณร้อยปี

3 วัน 2 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,500 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ใส่บาตรกรวยดอกไม้
อาหารของการมีส่วนร่วม Cooking together
บ่าย กิจกรรมกุ๊บไต เดิน/ปั่น เที่ยวชมหมู่บ้าน แช่น้ำพุร้อน กรวยดอกไม้ถวายพระ
เย็น อาหารตามฤดูกาล ทำกรวยดอกไม้
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ไข่ต้มน้ำแร่ ไข่เบอะตอนเช้า
ขนมไทใหญ่ ขนมปุกงา
วันที่ 3
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ท่องเที่ยววังปลาแม่ลาก๊ะ ทานอาหารกะเหรี่ยง ชมวิถีชีวิตชาวปกากะญอ

ติดต่อชุมชน

นางสาวทรงชม สุนันท์

097-9930718

72 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

Line id: pokpongwongyai