ชุมชนคนนาป่า13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนคนนาป่า

จ.เพชรบูรณ์

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

2 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

10 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 750 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
13.00-16.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารว่าง เก็บผลไม้ในสวน
16.00-17.00 น. เดินเล่น ชมสวน เก็บผัก ทำอาหารเย็น
17.45-19.00 น. ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ อ่างเก็บน้ำเฉลียงลับ และชมวิวตัวเมืองเพชรบูรณ์ ในมุม
360 องศา ที่ลานชมดาว มองดาวบนดินยามค่ำคืน ณ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
19.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น
21.00 น. นั่งดูดาวหน้าบ้านพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00-07.00 น. ปั่นจักรยานในหมู่บ้าน ใส่บาตรพระ
07.30-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (ชุดปิ่นโต กาแฟ)
09.00-10.00 น. ชมศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน
11.00- 12.00 น. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์

“STARGAZING ON EARTH” ดูดาวบนดิน ชมถิ่นเพชรบูรณ์

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,599 บาท

รายละเอียดกิจกรรม
ทำพิชซ่าเตาดิน Homemade PIZZA
หิ้วตะกร้า เข้าสวน ชมแปลง เก็บดอกไม้ สมุนไพรและผักสด มาตกแต่งหน้าพิชซ่าสไตล์คุณ
ดูดาวบนดิน
ชมพระอาทิตย์ตกดิน ชมถิ่นเพชรบูรณ์ 360 องศาท่ามกลางธรรมชาติโอบกอดด้วยขุนเขาตื่นตากับ
ดาวบนดิน ณ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
นอนกระท่อมไม้ไผ่
แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อน
แช่เท้า ผ่อนคลาย สลายโรค
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่

“TAT MOK WATERFALL” เดินป่าชมธรรมชาติที่ตาดหมอก

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,999 บาท

รายละเอียดกิจกรรม
เดินป่าชมธรรมชาติ น้ำตกตาดหมอก
น้ำตกแห่งขุนเขา ระดับความสูง 320 เมตร เดินเท้าสัมผัสธรรมชาติ ป่าสมบูรณ์ที่สัมผัสได้
From Farm To Table
ทำพิชซ่าเตาดิน Homemade PIZZA
หิ้วตะกร้า เข้าสวน ชมแปลง เก็บดอกไม้ สมุนไพรและผักสด มาตกแต่งหน้าพิชซ่าสไตล์คุณ
ดูดาวบนดิน
ชมพระอาทิตย์ตกดิน ชมถิ่นเพชรบูรณ์ 360 องศาท่ามกลางธรรมชาติโอบกอดด้วยขุนเขาตื่นตากับ
ดาวบนดิน ณ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
นอนกระท่อมไม้ไผ่

ติดต่อชุมชน

นางศุภลักษณ์ ผลบุญ

089-5093422

156 ม.15 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

Line id: Breezaa