15

นิคมพัฒนา

จ.ลำปาง

นิคมพัฒนา เป็นชุมชนที่อพยพมาจากการสร้างเขื่อนกิ่วลม ชาวบ้านส่วนใหญ่ของที่นี่
เป็นคนแจ้ห่ม บ้านวังกวาง ชาวนิคมพัฒนานับถือกันแบบพี่น้อง นับถือผีปู่ย่า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และยังสืบทอดอาชีพและวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรม การหาของป่า ล่าสัตว์ และปลูกพืชไร่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 990 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

ทริปตำนานหนองหล่ม

ONE DAY TRIP

ราคา: 990 บาท/ครอบครัว

ทริปตำนานหนองหล่ม

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,990 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

ขนมทองม้วน

ผ้าทอกี่กระตุก

น้ำพริกลาบ

ติดต่อชุมชน

คุณปิยะฉัตร ช่วยไทย

098-9594374

ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

Line id: 0638796659

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download